OSMANELİDAE-4-Çevre Farkındalığı Anketi
Sevgili Arkadaşlar;
“Osmanelidae-4” adlı projenin bir parçası olan bu anket, sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak sizin görüşlerinize başvurulmuştur. Formlardan elde edilen bilgiler toplu olarak değerlendirilecek ve değerlendirmede isimlere yer verilmeyecektir. Sorulara içtenlikle vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler…

1-Aşağıda doğa-çevre ile ilgili verilen önermelere katılım durumlarınızı uygun gördüğünüz ölçeğe göre işaretleyiniz.
ADINIZ *
SOYADINIZ *
OBA ADINIZ *
1 Var olan çevre sorunları endişe verici düzeydedir. *
2 Çevre sorunu günümüzde uluslararası bir sorundur. *
3 Yazılı ve görsel medya çevre bilincinin oluşmasına yeterli katkıyı sağlamaktadır. *
4 Türkiye'deki eğitim kurumlarında (ÜNİVERSİTE ÖNCESİ) doğa-çevre eğitimiyeterince verilmektedir. *
5 Doğa ve çevre eğitimi hususunda üniversiteler üstüne düşen görevi yapmaktadır. *
6 Doğa, çevre bilinci ve ormancılıkla ilgili kamuoyu oluşturma bakımından orman fakülteleri üzerine düşen görevi yapmaktadır. *
7 Kamuoyunda çevreye karşı duyarlılığı arttırmada Türkiye'deki çevre örgütlerinin faaliyetlerini yeterli bulmaktayım *
8 Başta ilgili bakanlıklar olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar doğa ve çevre ile ilgili hususlarda toplumu yeterince bilgilendirip bilinçlendirmektedir. *
9 Sivil toplum örgütleri doğa ve çevre eğitimi konusunda üzerine düşen görevi yapmaktadır. *
10 Politikacılar genellikle doğa-çevre koruma ve doğa eğitimi konusunda duyarlıdır. *
11 Doğa ve çevre konusunda son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler yerinde ve yeterlidir. *
12 TÜBİTAK'ın doğa-çevre projelerine vermiş olduğu destek yeterlidir. *
13 Doğa ve çevre bilinci oluşturma, doğa koruma, vb. bakımdan doğa eğitimprojeleri önemli faydalar sağlamaktadır. *
14 Orman kavramı ve Ülkemizin ormanları *
15 Doğal Korunan Alan Kavramı ve Ülkemizdeki Korunan Alanlar *
16 Tabiat parkı ve Ülkemizdeki tabiat parkları *
17 Tabiat anıtı kavramı ve Ülkemizdeki tabiat anıtları *
18 Milli park kavramı ve Ülkemizdeki milli parklar * *
19 Fauna ve Yaban hayvanları *
20 Çevre Jeolojisi ve Jeolojik yapı *
21 Bitkiler, Bitki türleri ve Botanik *
22 Kırsal Alanda İnsan ve çevre etkileşimi *
23 Ekolojik gözlem ve yorum *
24 İklim ve Ormanların İklim Üzerine etkisi *
25 Peyzaj ve görsel değerler *
26 Ülkemizdeki önemli doğa-çevre sorunları *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy