Tanári elégedettség vizsgálati kérdőív

Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei szervezete
Nysz: 04-0126-05
FAT: AL-0181
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  A tanfolyam helyszínének megközelíthetőségével
  Az elhelyezés kényelmességével
  A terem tágasságával, világosságával
  A tanári szoba berendezésével, komfortjával
  Az étkezési lehetőséggel
  A tantárgyi ellátottság mennyiségével
  A tantárgyi ellátottság minőségével
  A hiányzások megítélésével
  A tanulók órai aktivitásával
  A vezetői, munkatársi információáramlás gyorsaságával
  A vezetői, munkatársi információáramlás pontosságával
  Ön és tanítványai között kialakult kapcsolattal
  Saját tárgyi szaktudásának bővítési lehetőségével
  A tanítványok vélemény eltérésének kezelésével
  Az ellenőrzés, értékelés hatékonyságával
  A munkahelyi légkörrel
  Please enter one response per row