METKA Gaalan ansiomerkit ja kunniakirjat // Certificates of honour and medals at METKA Gala

Kuka on vuoden opiskelija-aktiivi? Kenen henkilökunnan jäsenen työpanosta arvostat niin, että haluaisit hänen ansaitsevan kunniakirjan opiskelijakunta METKAlta? Mikä opiskelijayhdistys on edistänyt opiskelijoiden etuja parhaiten?

Ehdota kunniakirjan saajaa.


1) Kultainen ansiomerkki
-Voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai erityisen merkittävällä teollaan edistänyt huomattavasti METKAn toimintaa. Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus hänen toiminnastaan tai erityisen merkittävästä teostaan METKAn toiminnan hyväksi. Kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää METKAn edustajisto.

2) Hopeinen ansiomerkki
-Voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai merkittävällä teollaan on edistänyt METKAn toimintaa. Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus hänen toiminnastaan tai merkittävästä teostaan METKAn toiminnan hyväksi. Hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättää METKAn edustajisto.

3) Vuoden opiskelijayhdistys
-Yhdistys järjestää aktiivisesti toimintaa opiskelijoille sekä valvoo opiskelijoiden etuja

4) Vuoden henkilökunnan jäsen
-Toimii aktiivisesti yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja ajaa opiskelijalähtöisiä toimintatapoja

5) Vuoden opiskelija-aktiivi
-Toimii aktiivisesti Metropoliassa opiskelijoiden hyväksi, järjestää opiskelijoille toimintaa ja aktivoi heitä

6) Vuoden edunvalvoja
-Tekee aktiivisesti työtä opiskelijoiden etujen ajamiseksi

7) Vuoden tutor
-Tekee aktiivisesti töitä Metropolian yhteisöllisyyden ja me-hengen puolesta

//

Who's the student active of the year? Is there a member of the staff who deserves recognition from METKA? Which student associations has done the best work to improve students' life?

You can suggest your favourite

1) Golden medal
-Can be awarded to a person who has greatly advanced METKA's activities with their actions or a significant deed. The medal must be applied from the board in writing. The application must be submitted with the receiver's information and a short description of their actions or significant deed in favor of METKA's activities. METKA's student parliament decides on awarding the golden medal.

2) Silver medal
-Can be awarded to a person or community who has advanced METKA's activities with their actions or a significant deed. The medal must be applied from the board in writing. The application must be submitted with the receiver's information and a short description of their actions or significant deed in favor of METKA's activities. METKA's student parliament decides on awarding the silver medal.

3) Student association of the year 2016
-Association is active at organizing events for students and advocating student rights

4) Staff member of the year 2016
-Staff member actively co-operates with students and promotes methods that consider the students' point of view

5) Most active student of the year 2016
-Student is active at organizing events for students, activating them and advocating their rights

6) Advocate of student rights of the year 2016
-Person or a community that is actively working advocating student rights

7) Tutor of the year 2016
Tutor who is actively working for communality in Metropolia.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question