Onderzoek bewijslast mantelzorgers
Beste,

Wij zijn vier studenten van de Hogeschool Amsterdam en in samenwerking met het Platform Mantelzorg Amsterdam voeren wij onderzoek naar de bewijslast van mantelzorgers. Om optimale resultaten te bekomen, verspreiden we ons onderzoek ook in België.

Met bewijslast bedoelen wij de uitdagingen, lastige onderdelen of onduidelijkheden waar u als mantelzorger tegenaan kan lopen bij het aanvragen van voorzieningen of tegemoetkomingen. Sommige voorzieningen of tegemoetkomingen krijgt u wanneer u kan bewijzen dat u een mantelzorger bent. Vaak is het een zoektocht naar wat er ingeleverd moet worden als bewijs om zodoende in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming/voorziening.

Met de resultaten van dit onderzoek willen wij adviezen opstellen in verband met het vergemakkelijken/ verminderen van de bewijslast voor mantelzorgers in Amsterdam. De resultaten die we bekomen met de vragenlijst in België, zullen we uiteraard overbrengen naar de mantelzorgorganisaties in België zodat zij een zicht hebben op welke moeilijkheden momenteel spelen.

Deze vragenlijst zal 5 à 10 minuten in beslag nemen. Wij danken u alvast voor uw medewerking!
Door het invullen van deze vragenlijst zullen wij geen persoonlijke gegevens te weten komen, de resultaten zullen ook uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Annelore Haleydt annelorehaleydt@hotmail.com

Hieronder volgen een aantal vragen over uw situatie:
1. Beschouwt u uzelf als een mantelzorger?
2. Wat is uw leeftijd?
3. Hoelang zorgt u al voor iemand?
4. Welke taken voert u zoal uit als mantelzorger?
5. Hoeveel uur per week staat u iemand bij?
6. Wat is uw relatie met de persoon waar u voor zorgt? Ik zorg voor mijn:
7. Bent u de enige betrokkene of krijgt de zorgvrager ook ondersteuning van derden?
8. Hoe ervaart u de zorg?
Helemaal niet lastig
Heel lastig
De volgende vragen gaan over ondersteuning/voorzieningen waar u mee te maken heeft
Met voorzieningen bedoelen we organisaties waarbij u tegemoetkomingen kan aanvragen zoals hulpmiddelen en ondersteuning.
9. Bent u op de hoogte dat u voorzieningen kan aanvragen?
10. Ontvangt u ondersteuning als mantelzorger?
11. Welke ondersteuning ontvangt u momenteel om uw zorgtaken te verlichten?
12. Met welke organisaties/instanties heeft u momenteel contact of contact gehad in het verleden?
13. Heeft u behoefte aan meer begeleiding/ondersteuning van derden?
De volgende vragen gaan over uw ervaring met het leveren van bewijs dat u mantelzorger bent:
14. Heeft u moeilijkheden ondervonden/ ondervindt u moeilijkheden bij het aanvragen van specifieke voorzieningen rondom mantelzorg?
15. Welke moeilijkheden heeft u ondervonden/ ondervindt u bij het proces van het aanvragen van voorzieningen/tegemoetkomingen?
16. Wanneer u een voorziening heeft aangevraagd, hoe heeft u de bewijslast ervaren?
Helemaal geen problemen
Heel veel problemen
17. Kunt u kort omschrijven wat uw ervaringen zijn bij het bewijzen dat u mantelzorger bent?
Your answer
18. Welke documenten of middelen heeft u gebruikt bij het bewijzen dat u mantelzorger bent (voor het aanvragen van voorzieningen/tegemoetkomingen)?
Your answer
19. Bij het aanvragen van welke voorzieningen/tegemoetkomingen bent u de bewijslast tegengekomen? (bv. mantelzorgpremie, Vlaamse Zorgverzekering)
Your answer
20. Hoe ziet volgens u de ondersteuning in een ideale situatie eruit? (hiermee bedoelen we welke ondersteuning u nodig denkt te hebben)
Your answer
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms