ร่วมแสดงธุรกิจในงาน Thailand e-Commerce Week 2017, Online Shall We Go
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. หรือ ETDA) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศ ขอเชิญผู้ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการทางด้านการทำการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการหีบห่อสำหรับบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร และ ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ร่วมแสดงธุรกิจในงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การสนับสนุนในการจัดแสดงธุรกิจของท่านจาก สพธอ. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พื้นที่จัดแสดงธุรกิจขนาด 3X3 เมตร ภายในโซน e-Commerce Ecosystem (กรณีเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ Service Provider for e-Commerce)
2. พื้นที่จัดแสดงธุรกิจขนาด 2X2 เมตร ภายในโซน e-Commerce Startup & Fintech (กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ e-Commerce Startup/ Tech Startup/ Fintech)
3. จัดทำข้อมูลธุรกิจของท่านลงใน e-Directory ที่ทาง สพธอ. จัดทำขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านผ่านสื่อของงาน Thailand e-Commerce Week 2017

หลักเกณฑ์ในการตัดเลือกผู้ให้บริการธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครจะต้องดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการหรือมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนธุรกิจ และดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย
3. ผู้สมัครจะต้องให้สิทธิประโยชน์ ส่วนลด สินค้า/บริการ ของธุรกิจท่าน เป็นมูลค่าร่วมไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ให้กับงาน Thailand e-Commerce Week 2017
4. ผู้สมัครเคยร่วมกิจกรรมกับทาง สพธอ. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมในการจัดนิทรรศการ คือ มีสินค้า/บริการ และส่วนตกแต่งอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากที่ สพธอ. จัดไว้ให้

ขั้นตอนการสมัครร่วมแสดงธุรกิจในงาน Thailand e-Commerce Week 2017 มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมแสดงธุรกิจ ที่ http://bit.ly/Boothtew2017 ภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.
2. สพธอ. พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมฯ
3. ประกาศผลการคัดเลืือก ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในใบสมัคร
4. คณะทำงานฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้ที่ร่วมออกบูทในกิจกรรม และแจ้งผลพิจารณาให้ทราบต่อไป โดยความเห็นของคณะทำงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

“ Online, Shall We GO...

วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร ”

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ประสานงานส่วนแสดงธุรกิจ

นายกริช ขาวอุปถัมภ์ (กริช)
โทรศัพท์: 0 2123 1234 ต่อ 90351
อีเมล tewsponsor@etda.or.th

นางสาววันดี ศรีมณฑก (หนูดี)
โทรศัพท์: 0 2123 1234 ต่อ 90346
อีเมล tewsponsor@etda.or.th

คุณสุพัชชา เรือนคำ (น้ำฝน)
โทร. 094 632 4823
อีเมล ecommerceweek@etda.or.th

ท่านประสงค์จะสมัครร่วมแสดงธุรกิจประเภทใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms