Kwestionariusz Osobowy
Wypełniając niniejszy formularz jednocześnie oświadcza Pani/Pan:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Imię ojca *
Your answer
Imię matki *
Your answer
Nazwisko rodowe matki *
Your answer
Data urodzenia *
Your answer
Miejsce urodzenia *
Your answer
Numer rachunku bankowego
26 cyfr
Your answer
PESEL *
11 cyfr
Your answer
NIP *
10 cyfr
Your answer
Miejsce zameldowania *
Your answer
Telefon *
Your answer
E-mail
Your answer
Tytuł naukowy *
Nazwa uczelni *
Your answer
Tytuł pracy habilitacyjnej
Your answer
Tytuł pracy doktorskiej
Your answer
Zawód *
Specjalizacja/stopień
Your answer
Numer zezwolenia prawa wykonywania zawodu
Your answer
Znajomość jezyka angielskiego
Znajomość jezyka niemieckiego
Podanie na stanowisko w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy *
Required
Typ zajęć (dla wykładowców)
Przebieg zatrudnienia
Staż pracy
(w latach)
Your answer
Okres/Nazwa pracodawcy/Stanowisko *
Your answer
Okres/Nazwa pracodawcy/Stanowisko
Your answer
Okres/Nazwa pracodawcy/Stanowisko
Your answer
Prowadzenie zajęć w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Pielęgniarstwo (studia licencjackie)
Anatomia (pielęgniarstwo)
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (pielęgniarstwo)
Badania fizykalne (pielęgniarstwo)
Badania w pielęgniarstwie (pielęgniarstwo)
Biochemia z biofizyką (pielęgniarstwo)
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (pielęgniarstwo)
Dietetyka (pielęgniarstwo)
Farmakologia (pielęgniarstwo)
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki (pielęgniarstwo)
Fizjologia (pielęgniarstwo)
Genetyka (pielęgniarstwo)
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (pielęgniarstwo)
Interna i pielęgniarstwo internistyczne (pielęgniarstwo)
Język obcy (pielęgniarstwo)
Mikrobiologia i parazytologia (pielęgniarstwo)
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (pielęgniarstwo)
Opieka paliatywna (pielęgniarstwo)
Patologia (pielęgniarstwo)
Pedagogika (pielęgniarstwo)
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (pielęgniarstwo)
Podstawowa opieka zdrowotna (pielęgniarstwo)
Podstawy pielęgniarstwa (pielęgniarstwo)
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (pielęgniarstwo)
Prawo (pielęgniarstwo)
Promocja zdrowia (pielęgniarstwo)
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (pielęgniarstwo)
Psychologia (pielęgniarstwo)
Radiologia (pielęgniarstwo)
Ratownictwo medyczne (pielęgniarstwo)
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych (pielęgniarstwo)
Socjologia (pielęgniarstwo)
Technologie informatyczne (pielęgniarstwo)
Zakażenia szpitalne (pielęgniarstwo)
Zdrowie publiczne (pielęgniarstwo)
Ratownictwo
Anatomia (90h) (ratownictwo)
Biochemia (15h) (ratownictwo)
Biofizyka (15h) (ratownictwo)
Biologia i mikrobiologia (45h) (ratownictwo)
Dydaktyka (15h) (ratownictwo)
Farmakologia (15h) (ratownictwo)
Fizjologia (30h) (ratownictwo)
Higiena i epidemiologia (30h) (ratownictwo)
Metodologia badań (15h) (ratownictwo)
Patofizjologia (30h) (ratownictwo)
Pierwsza pomoc (30h) (ratownictwo)
Propedeutyka prawa (15h) (ratownictwo)
Psychologia (15h) (ratownictwo)
Socjologia (15h) (ratownictwo)
Toksykologia (45h) (ratownictwo)
Zdrowie publiczne (30h) (ratownictwo)
Kwalifikowana pierwsza pomoc (60h) (ratownictwo)
Medycyna ratunkowa (330h) (ratownictwo)
Medyczne czynności ratunkowe (510h) (ratownictwo)
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierszej pomocy (45h) (ratownictwo)
Medycyna katastrof (60h) (ratownictwo)
Choroby wewnętrzne (120h) (ratownictwo)
Chirurgia (120h) (ratownictwo)
Pediatria (75h) (ratownictwo)
Neurologia (30h) (ratownictwo)
Traumatologia narządów ruchu (90h) (ratownictwo)
Intensywna terapia (75h) (ratownictwo)
Medycyna sądowa (30h) (ratownictwo)
Psychiatria (30h) (ratownictwo)
Położnictwo i ginekologia (30h) (ratownictwo)
Specjalizacje pielęgniarskie (blok ogólnozawodowy)
Badania naukowe w pielęgniarstwie (15h)
Dydaktyka z elementami edukacji medycznej (15h)
Elementy psychologii (15h)
Etyka, deontologia i prawo (15h)
Informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki/położnej (30h)
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne (100h)
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia (30h)
Polityka społeczna i zdrowie publiczne (30h)
Rozwój zawodowy (15h)
Socjologia zdrowia i choroby (15h)
Teorie pielęgnowania (15h)
Blok specjalistyczny
Specjalizacja anestezjologii i intensywnej opieki
Specjalizacja chirurgiczna
Specjalizacja geriatryczna
Specjalizacja operacyjna
Specjalizacja opieka długoterminowa
Specjalizacja organizacja i zarządzanie
Specjalizacja ratunkowa
Specjalizacja rodzinna
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms