Ankieta dla studentów uczelni artystycznych
Cel badania:

Poniższa ankieta ma na celu przeprowadzenie badania wśród studentów szkół artystycznych, dotyczącego odbioru sztuki, postrzegania roli mediów w kształtowaniu rynku sztuki, poziomu kształcenia artystycznego w Polsce i roli ZPAP. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety, który posłuży nam do zebrania niezbędnych informacji. Jednocześnie zapewniamy, że wyniki badań zostaną przez nas użyte w celach naukowych. Ankieta jest anonimowa.

Wiek
Your answer
Kierunek studiów
Your answer
Płeć
1. Czy słyszał Pan/Pani o Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)?
2. Które z wymienionych Okręgów ZPAP są Panu/Pani znane?
(proszę wybrać z listy)
3. Czy odwiedza Pan/Pani stronę internetową ZPAP?
4. Czy logo ZPAP jest rozpoznawalne?
5. Czy podoba się Panu/Pani logo ZPAP?
6. Czy bywa Pan/Pani na imprezach kulturalnych ZPAP ?
7. Czy odwiedzał(a) Pan/Pani galerie innych Okręgów ZPAP?
8. Jak często odwiedzał(a) Pan/Pani galerie sztuki Okręgów ZPAP?
9. Czy inspiruje Pana/Panią sztuka prezentowana w galeriach Okręgów ZPAP?
10. Jak często bierze Pan/Pani udział w wystawach sztuki prezentowanych w galeriach (prywatnych i państwowych) i muzeach w Polsce w charakterze odbiorcy?
11. Jak często bierze Pan/Pani udział w wystawach sztuki jako uczestnik?
12. Czy Pana/Pani zdaniem sztuka współczesna w Polsce jest na wysokim poziomie?
13. Które hasło najbardziej do Pana/Pani przemawia?
14. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój stosunek do sztuki współczesnej?
15. Czy uważa Pan/Pani, że streetart słusznie nosi miano sztuki?
16. Czy uważa Pan/Pani sztukę w przestrzeni publicznej za potrzebną?
17. Czy uważa Pan/Pani, że sztuka w przestrzeni publicznej wpływa pozytywnie na wizerunek miasta?
18. Czy Pana/Pani zdaniem dziełem sztuki może być już sama koncepcja, czy musi to być coś skończonego, dostępnego dla odbiorcy?
19. Czym według Pana/Pani jest dzieło artystyczne? Która z definicji jest najbardziej adekwatna?
20. Jakie są źródła Pana/Pani kontaktu z kulturą i sztuką?
(możliwość wielokrotnego wyboru)
21. Czy dostrzega Pan/Pani różnicę między doznaniem dzieła bezpośrednio a za pomocą mediów?
22. Czy dzieło artystyczne można rozumieć na wiele różnych, a nawet wykluczających się sposobów?
23. Czy według Pana/Pani sztuka użytkowa/design to też sztuka?
24. Czy według Pana/Pani reklama to też sztuka?
25. Czy uważa Pan/Pani, że media promują działalność artystyczną w sposób wybiórczy, kształtując w ten sposób sztukę mainstreamową?
26.Jakie media bardziej kształtują poglądy na temat sztuki?
(możliwość wielokrotnego wyboru)
27. Czy każdy jest zdolny lub upoważniony do krytyki dzieł sztuki?
28. Czy poznając dzieło artystyczne zwraca Pan/Pani uwagę na coś innego niż treść samego dzieła?
(możliwość wielokrotnego wyboru)
29. Czy według Pana/Pani gruntowna znajomość dzieł sztuki pomaga w recepcji innych dzieł z tej samej dziedziny?
30. Czy uznaje Pan/Pani podział na sztukę wysoką i niską?
31. Czy czyta Pan/Pani wydawnictwa o sztuce?
32. Czy wyszukuje Pan/Pani informacje z zakresu sztuki w Internecie lub innych mediach?
33. Czy interesuje się Pan/Pani biografiami twórców, artystów, osób związanych ze sztuką?
34. Czy kupuje Pan/Pani czasopisma o sztuce?
35. Czy według Pana/Pani czasopisma o sztuce kształtują gust człowieka?
36. Czy zna Pan/Pani czasopismo „ARTTAK” wydawanym przez ZG ZPAP?
37. Jeżeli tak, czy uważa Pan/Pani, że czasopismo o sztuce „ARTTAK” zaspakaja Pana/Pani oczekiwania i chęci poznania zagadnień z zakresu szeroko pojętej sztuki?
38. Czy uważa Pan/Pani, że pismo „ARTTAK” jest atrakcyjne pod względem graficznym?
39. Czy uważa Pan/Pani, że jakość wyższego szkolnictwa artystycznego w Polsce jest na wysokim poziomie?
40. Czy uważa Pan/Pani, że uczelnie artystyczne w Polsce posiadają odpowiednio wykwalifikowane kadry pedagogów?
41. Który z kierunków kształcenia w uczelni artystycznej uważa Pan/Pani za najbardziej atrakcyjny?
(możliwość wielokrotnego wyboru)
42. Czy uważa Pan/Pani, że wyższe szkolnictwo artystyczne w Polsce nadąża za światowymi trendami w tej dziedzinie kształcenia?
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, by ZG ZPAP na bieżąco informował Państwa o swojej działalności, bardzo prosimy o podanie adresu e-mail:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service