Đăng ký khóa học Mapinfo tại Hồ Chí Minh

Phần mềm MapInfo Profession được xem là một phần trong bộ phần mềm chuyên dụng cho các nhà làm GIS, nó rất hữu ích cho những người làm việc về GIS trong các lĩnh vực khác nhau đặc biệt là các ngành chuyên về quản lý tài nguyên thiên nhiên (đất đai, lâm nghiệp, môi trường, v.v.). Trước đây người ta chỉ nghĩ phần mềm MapInfo là một phần mềm chuyên để vẽ bản đồ mà quên rằng phần mềm này cũng rất mạnh về mặt phân tích dữ liệu trên bản đồ, làm cho những người làm GIS ngày càng thích thú hơn với phần mềm này.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question