Ústav geografie PF UPJŠ: Výber tém bakalárskych prác pre akademický rok 2017/18
Témy si môžu zvoliť študenti 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie
Oddelenie fyzickej geografie
Zmenšovanie ľadovcov v európskych pohoriach ako prejav klimatickej zmeny (školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Krajinnoestetický význam sakrálnej architektúry v krajine (školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Zanikajúce krasové jazerá Slovenského krasu a možnosti ich revitalizácie (školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Monitoring vybraných prvkov prírodného prostredia v jaskyniach (školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Morfometria korytovo-nivného systému vybraného toku (školiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Vplyv antropogénnej činnosti na zmenu morfometrie koryta (školiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Analýza podmienok vybrežovania vôd Východoslovenskej nížiny (školiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Výmoľová erózia v povodí vybraného toku v oblasti Východných Karpát (školiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Atlas ťažkých minerálov makovických pieskovcov flyšového pásma Západných Karpát (školiteľ: Ing. Katarína Bónová, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Morfologická analýza zirkónov pieskovcov krynickej jednotky flyšového pásma Západných Karpát a jej využitie v provenienčnom výskume (školiteľ: Ing. Katarína Bónová, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Vplyv človeka a zmeny krajiny Slovenského krasu na starých fotografiách (školiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Chemizmus krasových vôd ako nástroj k pochopeniu cirkulácie vôd v krasovom území (školiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Travertíny a penovce v Slovenskom krase (školiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Krasové oblasti Slovinska resp. inej európskej krajiny (po dohode) (školiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Ľadové sprístupnené jaskyne Európy (školiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.)
V prípade záujmu uveďte Vaše meno, priezvisko a študijný program.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms