FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SZKOŁY LIDERÓW/EK POMORSKIEJ SIECI COP

Zapraszamy do skorzystania z unikatowej oferty Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych zorganizowanej we współpracy z 17 szkołą Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Szkolenia zaplanowano jako szesnastogodzinne dwudniowe zajęcia. Z uwagi na formułę tegorocznej Szkoły Liderów/ek Pomorskiej Sieci COP wszystkie szkolenia odbędą się w dniach 4-5 września 2015 r. w różnych ośrodkach Pomorskiej Sieci COP. Wyjątkiem jest szkolenie dedykowane w szczególności pracownikom samorządu "Skuteczny Kodeks Etyczny w Jednostce Samorządu Terytorialnego" które odbędzie się w terminie 3-4 września 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku oraz jednodniowe szkolenie "Praktyczny wymiar emocji" w dniu 5 września 2015 r. Każdy uczestnik Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych ma prawo wyboru TYLKO jednego szkolenia. Szkoła Pomorskiej Sieci COP zapewnia profesjonalnie przygotowane sale szkoleniowe, materiały edukacyjne, poczęstunek kawowy, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Szkoła Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych zapewnia profesjonalnie przygotowanych prowadzących szkolenia, opiekę superwizyjną wszystkich zajęć warsztatowych, przygotowanych materiałów, konspektów i programów szkoleń.
WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Prosimy o przemyślany wybór szkolenia. Uczestnicy zobowiązani są na własny koszt dojechać do miejsca szkolenia w dniach 3 - 4 i / lub 5 września br. Aby uzyskać zaświadczenie o udziale w szkoleniu niezbędne jest uczestnictwo w całym szesnastogodzinnym warsztacie szkoleniowym. Szkoła Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci COP jest współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question