แบบสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ
เพศ *
ความถี่ในการเข้าใช้ *
สถานภาพ *
ท่านคิดว่าภาพรวมของเว็บไซต์ในด้านต่อไปนี้เป็นอย่างไร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service