„Innowacyjność branży energetycznej wobec wyzwań środowiskowych i społecznych"
Rejestracja czynnych uczestników wydarzenia
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko: *
Wykształcenie: *
Reprezentowany uniwersytet: *
Wydział: *
Telefon kontaktowy:
Język wystąpienia: *
Tytuł wystąpienia: *
Abstrakt (maks. 1 800 znaków ze spacjami, Times New Roman, 12): *
Dane do faktury VAT (tylko osoby spoza UAM):
Preferuję posiłki: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Kongres Kół Naukowych UAM, w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w wydarzeniu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). *
Klauzula informacyjna dot. ww. oświadczenia
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, pok. 407, 61-809 Poznań (dalej Kongres). W celu skontaktowania się z Kongresem, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Komitetu Organizacyjnego: kongres@amu.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: umożliwienia udziału w wydarzeniu, sporządzenia i ogłoszenia harmonogramu wydarzenia oraz przeprowadzenia wydarzenia, na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu, a brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych;
2) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3) usunięcia danych;
4) wniesienia sprzeciwu;
5) przenoszenia danych;
6) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Kongresu.
9. Kongres nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG.
10. Kongres przetwarza podane dane osobowe w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy