COVID-19 IMPACT study (EL)

Ερευνητικό Πρόγραμμα
Μελετώντας τους μηχανισμούς αντιμετώπισης σχετικά με τον COVID-19/ Coping Mechanisms and Behaviours Related to COVID-19 (COVID-19 IMPACT)

Ο κορονοϊός COVID-19 έχει γίνει παγκόσμια πανδημία. Ο μετριασμός του ιού εξαρτάται απο τον περιορισμό συμπεριφορών που περιορίζουν την εξάπλωση του ιού. Χρειαζόμαστε προτάσεις για τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις συμπεριφορές που προάγουν την υγεία ή / και τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων που συνδέονται με την πανδημία. Πρόσφατα, μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο The Lancet επεσήμανε την ανάγκη για περισσότερη έρευνα με επίκεντρο τον ψυχολογικό αντίκτυπο της πανδημίας και της απομόνωσης. Έτσι, οι επιστήμονες συμπεριφοράς σε όλο τον κόσμο καταβάλλουν προσπάθειες να κατανοήσουν τις ψυχολογικές και συμπεριφορικές πτυχές που σχετίζονται με την απομόνωση και γενικά με τον ιό.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος COVID-IMPACT είναι να κατανοηθούν οι ψυχολογικές και συμπεριφορικές πτυχές αντιμετώπισης που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

Καλείστε να συμπληρώσετε μια σειρά ερωτηματολογίων διαδικτυακά για ένα διάστημα 8 εβδομάδων. Η πρώτη φορά θα πάρει περίπου 30 λεπτά και οι επόμενες 10 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα καλεστείτε να απαντήσετε ερωτήσεις σχετικά με
- Δημογραφικά στοιχεία
- Κατά πόσο καπνίζετε, αθλείστε ή καταναλώνετε αλκοόλ
- Κατά πόσο ακολουθείτε τις οδηγίες αυτό-απομόνωσης
- Τις πεποιθήσεις σας σχετικά με τον ιό
- Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης
- Τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της απομόνωσης
- Τα θετικά και αρνητικά σας συναισθήματα

Δεν αναμένεται να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε κίνδυνο, ταλαιπωρία ή βλάβη κατά τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιος κίνδυνος πιθανής στοχοποίησης, δεδομένου ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για μόνο όση περίοδο χρειάζεται για την έρευνα με μέγιστο διάστημα τα 5 χρόνια και σε συμφωνία με τις νομοθεσίες προσωπικών δεδομένων και του GDPR. Μόνο οι ερευνητές του έργου θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία θα είναι εμπιστευτικά και ανώνυμα.

Με τις απαντήσεις σας θα μας βοηθήσετε να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις για άτομα σε αυτό-περιορισμό αλλά και στο να κρατηθεί ο πληθυσμός υγιής. Άρα το όφελος σας θα είναι αλτρουιστικό. Δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό όφελος.

Μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς το οποιοδήποτε κόστος. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταστρέφονται οι όποιες πληροφορίες δόθηκαν από εσάς.

Όλα τα δεδομένα που θα συλλεγούν, θα κωδικοποιηθούν στο πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS και θα αποθηκευτούν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ο οποίος θα φυλάσσεται κλειδωμένος στο χώρο του εργαστηρίου ACThealthy στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η πρόσβαση στα εν λόγω ηλεκτρονικά αρχεία θα απαιτεί τη χρήση κωδικού ασφαλείας τον οποίο θα γνωρίζουν μόνο οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του προγράμματος και ο Συντονιστής του Έργου. Το ερευνητικό προσωπικό της μελέτης καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές και τα μέλη των αρμοδίων Επιτροπών Ηθικής δεσμεύονται να τηρήσουν αυστηρά την εμπιστευτικότητα και τους νόμους για την προστασία των δεδομένων και το ψυχολογικό απόρρητο των συμμετεχόντων της μελέτης. Σε περίπτωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της μελέτης, η εμπιστευτικότητα των ατόμων θα διασφαλιστεί αφού σε καμία περίπτωση δε θα αναφερθούν προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση τους. Τα έντυπα συγκατάθεσης και τα δεδομένα που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή θα καταστραφούν μετά το πέρας 5 ετών από τη διεξαγωγή της έρευνας, με βάση το Άρθρο 5 (αρ.1) και το Recital (39) από το General Data Protection Regulation (GDPR). Η χρονική διάρκεια των 5 χρόνων θεωρείται αρκετή για την ανάλυση των δεδομένων και της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων.

Για υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών που αφορούν την παρούσα έρευνα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Στήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πιο κάτω περιλαμβάνεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Στήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Μάριος Δημητριάδης
Τηλ.:222894287, Τηλεμοιότυπο: 22895506
Email: demetriades.a.marios@ucy.ac.cy

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το ερευνητικό πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Ειδικό Επιστήμονα Έρευνας Δρ. Άγγελο Κασσιανό στο kassianos.angelos@ucy.ac.cy

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας κάθε φορά που θα συμπληρώνετε ερωτηματολόγια

Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) με αριθμό φακέλου ΕΕΒΚ ΕΠ 2020.01.60
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy