Интерактивна графика: 6-35-Примена у настави хемије: Улазна анкета

Одговорите на следећих неколико питања. Анкета је анонимна.
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање