Опасности друштвених мрежа
Tрeнутнo спрoвoдимo истрaживaњe o томе колико ученици знају да се заштите од узнемиравања на друштвеним мрежама. Попуњавање упитника је анонимно, тако да нема потребе за давањем Ваших личних података. Дoбиjeнe инфoрмaциje ћe бити сумирaнe и jeдинo кao тaквe ћe бити кoришћeнe за потребе истраживања.
Да ли поседујеш налог на некој од друштвених мрежа (Facebook, Google+, Twitter, Ask,...)
Clear selection
Колико времена проводиш на друштвеним мрежама?
Clear selection
Ко све може видети податке о Вама на друштвеним мрежама?
Clear selection
Да ли си остављао/ла личне податке на профилима?
Clear selection
Да ли си на друштвеним мрежама прихватио/ла позив за пријатељство од особа које не познајеш?
Clear selection
Да ли си прихватио/ла састанке са особама које си упознао/ла преко друштвених мрежа?
Clear selection
Колико си пута био/ла изложен/а узнемиравању преко друштвених мрежа?
Clear selection
Како си реаговао/ла у случају узнемиравања?
Clear selection
Да ли знаш да промениш подешавања приватности профила?
Clear selection
Да ли знаш да блокираш особу са којом не желиш да причаш на друштвеним мрежама?
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy