FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / APPLICATION FORM
18. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz / WARSZAWA 2020 - kurs online
18th International Summer Seminar in Yiddish Language and Culture / WARSAW 2020 - online course

29 czerwca -17 lipca 2020 // 29 June–17 July 2020

Centrum Kultury Jidysz i
FUNDACJA SHALOM
ul. Andersa 15
00-159 Warszawa

FULL PROGRAM --> http://jidyszland.pl/en/letnie-seminarium/
Email address *
1. Imię i nazwisko / First and last names *
2. Data urodzenia / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Adres korespondencyjny / Mailing address *
4. Telefon / Phone *
5. Wykształcenie i zawód (studenci proszeni są o podanie nazwy uczelni) / Education and/or Profession *
6. Ile lat uczył_a się Pan_i jidysz? / How many years have you been learning Yiddish? *
7. Gdzie uczyli się Państwo wcześniej jidysz? (proszę wymienić instytucje, nauczycieli, liczbę godzin) / My knowledge of Yiddish comes from*: (please list courses, teachers and number of hours of language instruction) *
8. Stopień znajomości języka jidysz / Your level of Yiddish *
9. Znajomość innych języków obcych (proszę podać stopień znajomości) / Knowledge of other languages: (please indicate your level)
10. Współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi, zajmujących się z historią i kulturą Żydów i/lub przynależność do organizacji żydowskich / Membership in Jewish organizations and/or institutions devoted to Jewish culture or Jewish studies (if any)
11. Chcę uczestniczyć w kursie języka jidysz na poziomie / Desired level of a Yiddish language course *
12. Opłacam (jeśli ulgową-studencką, prosimy o dołączenie potwierdzenia statusu studenta) / I apply for (To qualify for student fee you must submit a proof of your student status). *
13. Chcę ubiegać o częściowe zwolnienie z opłat (stypendium) za kurs / I would like to apply for a partial scholarship for tuition *
14. Dlaczego chcę się uczyć języka jidysz? Prosimy o krótką wypowiedź. Osoby, które deklarują znajomość języka jidysz w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym proszone są o wypowiedź w języku jidysz (może być w transkrypcji) / Please, describe your interest in Yiddish. Please write a few sentences.If you want to participate in an intermediate or advanced course, please write in Yiddish (transliteration acceptable) *
15. Inne: jeśli w czymś się Państwo specjalizują (śpiew, malarstwo, aktorstwo i wszelkie inne), zamierzają przywieźć ze sobą jakiś instrument, itp., będzie nam miło jeśli zechcą się Państwo tymi (i podobnymi) informacjami podzielić / Other information: If you have your area of expertise (you are a singer, actor, artist or any other), want to bring a musical instrument and want to share this or any other information with us, please feel free to do so
16. O programie dowiedziałem_am się z… / I heard about the program from
17. Wybieram kurs dwutygodniowy/trzytygodniowy (w przypadku kursu dwutygodniowego NIE można ubiegać się o stypendium) / I choose a two-week / three-week course (in the case of a two-week course, you can NOT apply for a scholarship) *
Required
I. Zobowiązuję się do wpłacenia zaliczki w wysokości xxx złotych (y zł. w przypadku studentów i seniorów) do dnia xx maja 2020 roku. W razie nieuzasadnionej rezygnacji z kursu po tej dacie, zaliczka nie zostanie zwrócona. Numery konta w Deutsche Bank - dla przelewów złotówkowych: 96 1910 1123 2200 2941 2121 0001, w dolarach: PL 69 1910 1123 2200 2941 2121 0002; w Euro: PL 42 1910 1123 2200 2941 2121 0003. SWIFT – DEUTPLPX, Odbiorca: Fundacja Shalom; ul. Senatorska 35; 00-099 Warszawa. Z dopiskiem zaliczka/opłata za 17 Seminarium Języka Jidysz i Kultury Żydowskiej // I agree to pay in advance xxx$ until yy May 2020. I understand that in case of unexcused cancellation after yy May 2020 the advance payment will not be refunded. Data needed for bank transfer: Fundacja Shalom, Senatorska 35 00-099 Warsaw, POLAND; For payments in USD: PL 69 1910 1123 2200 2941 2121 0002 - SWIFT: DEUTPLPX; For payments in Euro: PL 42 1910 1123 2200 2941 2121 0003 - SWIFT: DEUTPLPX *
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) // I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of recruitment (in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997; Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments) *
III. Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Fundację Shalom. // Yes I want to received the Shalom Foundation newsletter
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy