CHESTIONAR DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE STUDIU LA CICLUL I LICENȚA (ABSOLVENȚI)
1. Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte privind serviciile oferite studenţilor în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”:
Indicați programul de studiu *
Your answer
Indicați Facultatea *
Your answer
Cursurile programului corespund aşteptărilor *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Succesiunea şi relaţionarea între cursuri *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dezvoltarea în cadrul programului de studiu a abilității de a lucra în echipă *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dezvoltarea în cadrul programului de studiu a abilităților de comunicare *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dezvoltarea în cadrul programului de studiu a abilității de a învăţa şi înţelege lucruri noi *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dezvoltarea în cadrul programului de studiu a abilităților de a lucra cu calculatorul *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dezvoltarea în cadrul programului de studiu a unor abilități precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate etc. *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Activitatea de practică în cadrul programului de studiu *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Suport curricular/materialele de studii puse la dispoziție *
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Efortul și timpul de pregătire individuală este repartizat optimal
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri:
Disciplina cu cea mai mare suprapunere peste discipline deja studiate
Opinii asupra disciplinelor din programul de studii
Your answer
Discipline care ar trebui incluse în planul de învățământ
Opinii asupra disciplinelor din programul de studii:
Your answer
Discipline al căror curricula ar trebui îmbunătățită
Opinii asupra disciplinelor din programul de studii:
Your answer
Discipline conținutul cărora nu este relevant pentru programul de studiu
Opinii asupra disciplinelor din programul de studii:
Your answer
Programul este adaptat nevoilor şi ritmului meu personal *
Programul de studiu şi flexibilitate: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Programul săptămânal (orar, cursuri organizate modular) *
Programul de studiu şi flexibilitate: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Flexibilitatea traseului de învăţare (transfer, credite etc.) *
Programul de studiu şi flexibilitate: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea programului de studiu, învăţare eficientă) *
Consiliere şi orientare profesională: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Consiliere cu privire la implicarea în activităţi extrauniversitare din cadrul UPSC *
Consiliere şi orientare profesională: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Consiliere privind managementul carierei profesionale *
Consiliere şi orientare profesională: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Evenimente dedicate carierei în universitate (târguri de locuri de muncă, întâlniri cu angajatorii, etc.) *
Consiliere şi orientare profesională: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Activitatea de secretariat (orar de funcţionare, amabilitatea personalului, timp de aşteptare) *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Soluţionarea problemelor (durată, eficienţa procedurilor / birocraţia, timpul de răspuns la cereri) *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Spaţiile sanitare din universitate *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa un computer, întreţinerea computerelor, a software – lui şi a reţelei informatice) *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri, pliante, afişe, ghidul studentului etc.) *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Sistemul informatic de evidenţă a notelor *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Calitatea site-ului web al instituţiei (accesibilitate, disponibilitatea informaţiilor, design, grad de noutate) *
Servicii oferite: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Spaţii de învăţământ / amfiteatru (dotări, confort, funcţionalitate) *
Resurse şi spaţii de învăţare: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Laboratoare şi spaţii de cercetare (dotări, programe, acces) *
Resurse şi spaţii de învăţare: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Săli de lectură (confort, linişte, locuri suficiente, funcţionalitate, orar) *
Resurse şi spaţii de învăţare: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dotarea cu resurse moderne (tablă intreractivă, videoproiector, internet wireless, ecran de proiecţie etc.) *
Resurse şi spaţii de învăţare: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Dotarea bibliotecii (existenţa calculatoarelor, noutatea cărţilor, disponibilitatea cărţilor etc.) *
Resurse şi spaţii de învăţare: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-foarte mulţumit, 4-mulţumit, 3-mediu, 2-puţin mulţumit, 1-deloc mulţumit)
Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi personală oferit de UPSC *
Aspecte generale privind universitatea: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-total de acord, 4-acord, 3-nici/nici, 2-dezacord, 1-dezacord total)
Am încredere că diploma obținută va fi garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii şi în viaţă *
Aspecte generale privind universitatea: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-total de acord, 4-acord, 3-nici/nici, 2-dezacord, 1-dezacord total)
Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această universitate *
Aspecte generale privind universitatea: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-total de acord, 4-acord, 3-nici/nici, 2-dezacord, 1-dezacord total)
Aş recomanda această universitate şi altor persoane *
Aspecte generale privind universitatea: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-total de acord, 4-acord, 3-nici/nici, 2-dezacord, 1-dezacord total)
Universitatea este deschisă să primească feedback din partea studenţilor pentru a se îmbunătăţi *
Aspecte generale privind universitatea: Apreciaţi pe o scală de la 5 la 1 (unde 5-total de acord, 4-acord, 3-nici/nici, 2-dezacord, 1-dezacord total)
Sugestii
Vă rugăm să introduceți sugestiile sau observațiile dvs. în această rubrică.
Your answer
Poate ati uitat ceva sa mai comunicati! (Chestionarul este anonim)
Your answer
Ca să ne convingem că nu sunteți robot. Vă rugăm să introduceți denumirea cursului care va impresionat cel mai mult! *
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service