PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ žáků
Seminář je určen pro všechny pedagogy, asistenty pedagoga, výchovné poradce, metodiky prevence, vychovatelům školských zařízení, pediatry, kurátory, sociální pracovníky.

Termín konání:
19. 2. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin

Místo setkání:
ZŠ Dobříš Lidická, Lidická 384, Dobříš

Co bude obsahem semináře:
V semináři se zaměříme na efektivní způsoby podpory pozitivního chování žáků jako klíčového prvku prevence rozvoje problémového chování ve škole. Budeme se věnovat strategiím managementu problémového chování žáků a podpoře jeho změny s využitím prvků funkční analýzy chování. Seznámíme se s vhodnými metodami a prostředky podpory pro žáky s ADHD ve výuce.

Vzdělávací seminář naplňuje a reflektuje požadavky společného vzdělávání.

Lektorka:
PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. – vyučuje na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, v rámci kurzů celoživotního vzdělávání školí asistenty pedagoga, učitele i poradenské pracovníky. Je spoluautorkou Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění a dalších metodik zaměřených na podporu vzdělávání dětí se SVP.

Seminář je pro účastníky zdarma. Vzdělávací akce je realizována prostřednictvím projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy