Youth Krak Hack
For EN scroll down:

Wypełniając poniższy formularz zgłaszasz swoją grupę do hackathonu projektów społecznych "Youth Krak Hack. O kulturę (się) proszę", który odbędzie się 11 maja w godzinach 9.00-21.00 w Tauron Arena Kraków! Podczas tego wydarzenia zespoły przygotowują projekty i rozwiązania dla Krakowa w obszarze kultury (dla) młodzieży, które zostaną realizowane w ramach Programu Aktywnego Uczestnictwa Młodzieży w Życiu Miasta "Młody Kraków 2.0."! Jeśli Wasz projekt zostanie wybrany do finału, wystąpicie na Gali Finałowej 14 maja o 17.00 i zagracie o nagrody.

Wypełniając poniższy formularz deklarujecie udział w wydarzeniu zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.youthkrakhack.pl, zgodę na przetwarzanie Waszych danych oraz wykorzystanie wizerunku (na wydarzeniu będziemy robić zdjęcia/filmy). Na "wejściu" w dniu hackathonu będzie można podpisać zgodę lub przynieść ją już podpisaną. Jeśli jesteś niepełnoletni/a prosimy o pobranie zgody poniżej* i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz dostarczenie w dniu hackathonu.

Pytania? Komentarze? Hejt?
Jesteśmy do Waszej dyspozycji: kdomlodziez@gmail.com.
Powodzenia!


*Regulamin:
https://docs.google.com/document/d/1ojLEYLdnt_VXtJstffoMY2AFvEIHdjCiYhdl8mHH-5w/edit?usp=sharing

* Zgoda na wykorzystanie wizerunku (18+): https://docs.google.com/document/d/1eTuYjAmw6b0xgX6GTKWuZJnnPbR1PG4kh32Xr1bpM0Y/edit?usp=sharing

* Zgoda na wykorzystanie wizerunku (osoba niepełnoletnia): https://docs.google.com/document/d/1c07WpcTggJFF_M1kK_OGk1vrtjZjGXqrkdDS3RQ9u_o/edit?usp=sharing
EN:
Filling in this form you are signing up your team do the hackathon of social/youth projects "YouthKrakHack", taking place 11th of May from 9AM to 9PM in Tauron Arena Kraków! During this event teams will prepare projects and solutions for Kraków in the field of youth culture. Those will be proposed and included into the "Youth Kraków 2.0. Programme" - a municipality policy in the field of youth. If your project will be nominated to the finals, you will present it on Final Gala on 14th of May at 17.00. 3 best projects will be rewarded.

Filling in this form you declare participation in the event according to the regulations available on www.youthkrakhack.pl, consent for the processing of my image and personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

In the day of the hackathon proper forms will be possible to sign on the spot. If you are under 18 years old, please download the consent from below and ask your parent/legal guardian to sign.

Comments? Questions? Reach us through email: kdomlodziez@gmail.com or by phone +48506298257


*Regimen:
https://docs.google.com/document/d/1ojLEYLdnt_VXtJstffoMY2AFvEIHdjCiYhdl8mHH-5w/edit?usp=sharing

* Image usage consent (18+): https://docs.google.com/document/d/1eTuYjAmw6b0xgX6GTKWuZJnnPbR1PG4kh32Xr1bpM0Y/edit?usp=sharing

* Image usage consent (for parents/legal guardians): https://docs.google.com/document/d/1c07WpcTggJFF_M1kK_OGk1vrtjZjGXqrkdDS3RQ9u_o/edit?usp=sharing
Email address *
Jak nazywa się Wasz zespół? / Name of your team
Wybierzcie nazwę, którą będziemy mogli posługiwać się podczas wydarzenia. Powinna być krótka, chwytliwa, łatwa do zapamiętania i identyfikacji. // Pick the name you can use during the event. Should be short, catchy, easy to remember and identify you.
Your answer
Lider/ka Waszego Zespołu / Who`s your leader?
Imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania (dzielnica Krakowa lub miejscowość), instytucja (szkoła, uniwersytet, organizacja, inne) // Name, surname, age, district of Kraków, institution.
Your answer
Członkowie zespołu / Members of your team
Imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania (dzielnica Krakowa lub miejscowość), instytucja (szkoła, uniwersytet, organizacja, inne) // Names, surnames, ages, districts of Kraków, institutions.
Your answer
Adres e-mail Waszego/ej lidera/ki / E-mail address to your leader
Na ten adres otrzymacie potwierdzenie zgłoszenia. // On this e-mail address you will receive confirmation of your submission.
Your answer
Numer telefonu Waszego/ej lidera/ki / Phone number to your leader
Your answer
W którym obszarze rozwijacie projekt? / Which area your project will refer to?
Wasz pomysł na projekt / Your project idea
Opiszcie pokrótce nad czym będziecie pracować podczas Hackathonu - jaki jest Wasz pomysł na projekt? Nie piszcie elaboratów! 100-200 słów starczy :) // Briefly describe your idea - 100-200 words is enough :)
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Concent to use personal data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celu uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych jest parter hackathonu Stowarzyszenie Europe4Youth www.europe4youth.eu/podo/ i przysługuje mi prawo, wglądu, zmiany i usunięcia moich danych na żądanie (info@europe4youth.eu). //. I hereby agree to the processing of my personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I accept that adinistrator of my data will be Association Europe4Youth, www.europe4youth.eu/podo/ - and that I can monitor, change or delete my data on request (info@europe4youth.eu).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service