Cam-drin sylweddau - Sut allwn ni wrando? Substance Misuse - How can we listen?
Mae Llais Dinasyddion yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cam-drin sylweddau yn cael eu cyflawni yn y ffordd gorau
drwy gynnwys gwybodaeth arbenigol y rhai sy'n defnyddio'r gwasanaethau neu sydd yn agos at rywun sydd yn defnyddio'r gwasanaethau. Mae PAVO yn edrych ar y ffyrdd mae pobl yn mynegi eu barnau, a darganfod sut all hyn gael ei wella.

Citizen voice makes sure that substance misuse services are being delivered in the best way by including the expertise of people who use the services or are close to somebody who does. Powys Association of Voluntary Organisations is looking at the ways people currently make their views heard, and finding out how this could be improved.
Beth yw eich tref agosaf? // What is your nearest town? *
Sut fyddwch chi'n disgrifio eich hun? // How would you describe yourself? *
Required
Pa rwystron sy'n achosi trafferth i chi, neu'r person rydych yn adnabod i fynd i afael a'r broses penderfynu ynglŷn â gwasanaethau cam-drin sylweddau? // What barriers make it hard for you, or the person you know, to get involved in the decision making process for substance misuse services? *
Sut hoffwch chi roi adborth am y gwasanaethau rydych yn derbyn? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol.) How would you like to feedback your views on the services you receive? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PAVO. Report Abuse