แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานวิชาการ โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ให้ท่านคลิกเลือกประเมินให้ตรงตามความต้องการของท่าน
ชื่อหน่วยงานผู้ขอรับบริการ *
Your answer
ชื่อโครงการ *
Your answer
ระยะเวลาการดำเนินงาน *
Your answer
ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ *
Your answer
ประเภทของการบริการ *
Required
ความคิดเห็น
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความสะดวกในการการติดต่อสื่อสารเพื่อรับบริการ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ให้บริการ
เครื่องมือที่ให้บริการมีความทันสมัย
การให้บริการเป็นระบบขั้นตอนและการประสานงานที่ดี
อัธยาศัยไมตรี ความสุภาพอ่อนน้อมของผู้ให้บริการ
มีแผนภาพแสดงขั้นตอนการรับบริการอย่างชัดเจน
ระยะเวลาการส่งมอบงานหรือระยะเวลาในการให้บริการ
บุคลากรที่ท่านติดต่อด้วยมีจิตสำนึกในการให้บริการมากน้อยเพียงใด
คุณภาพของงานที่ให้บริการ
ในภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานให้บริการวิชาการทั้งในส่วนของบุคลากร ขั้นตอนการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms