DOTAZNÍK SLEDOVÁNÍ BOLESTI V SOUVISLOSTI S DEKUBITEM
Vaše pracovní pozice
Specifikace pracoviště
1. Je v rámci vašeho zařízení zaměstnána konzultantka pro hojení ran?
Pokud ano, uveďte její pracovní zařazení (manažer kvality, epidemiologická sestra):
2. Je v rámci vaší stanice/jednotky určená sestra, která sleduje výskyt dekubitů?
Pokud ano, uveďte její pozici:
3. Sledujete na vašem oddělení bolest v souvislosti s dekubity?
Pokud jste odpověděli ano, doplňte co zahrnuje vyšetření bolesti:
Charakter bolesti
Intenzitu bolesti
Lokalizaci bolesti
Délku trvání bolesti
Návaznost na intervence (převaz, polohování) bolesti
Efekt analgoterapie
Jiné (doplňte)
Your answer
4. Můžete ve vašem zařízení využít specialisty pro léčbu bolesti (např. algesiolog, anesteziolog)?
Pokud ano, využíváte jejich službu i pro management bolesti pacientů v souvislosti s dekubity?
5. Které škály pro hodnocení intenzity bolesti používáte?
6. Hodnotíte bolest u pacientů se sníženým/žádným verbálním kontaktem?
7. Jaké postupy využíváte pro prevenci bolesti související s dekubitem?
Používáme technické pomůcky při polohování pacienta
Polohujeme pacienta mimo oblast dekubitu
Vyhýbáme se algickým polohám
Prostředky fyzikální terapie (teplo, chlad)
Prostředky nefarmakologické terapie (aromaterapie, muzikoterapie, odvedení pozornosti)
Reagujeme na požadavky pacienta
Jiná intervence (doplňte)
Your answer
8. Jakým způsobem postupujete u pacienta s bolestí související s dekubitem?
Používáme analgetika před převazem
Používáme speciální krytí
nepřilnavé
s analgetiky
Používáme lokální anestetika
Používáme nefarmakologické metody léčby bolesti
Jiná intervence (doplňte)
Your answer
9. Uveďte, co je největšími překážkami v možnosti realizace hodnocení bolesti pacienta/klienta v souvislosti s dekubitem (zvolte max. 3 možnosti):
Prosím, doplňte své návrhy ke zkvalitnění managementu bolesti u pacientů s dekubitem.
Prostor pro komentáře a doplnění:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms