Enkät om rusmedelsförebyggande för unga i Österbotten
Projektet PEPP vill höra din åsikt om rusmedelsförebyggande!

PEPP - den österbottniska drogförebyggande modellen är ett tvåspråkigt projekt, där målet är att utveckla det rusmedelsförebyggande arbetet i hela Österbotten. Syftet med enkäten är att ta reda på vad unga tycker om och hur de upplever rusmedelsförebyggande i skolan. Det är frivilligt och anonymt att svara på enkäten, och resultaten används för att utveckla rusmedelsförebyggande för barn och unga i hela Österbotten. Enkäten riktar sig till unga över 15 år, som bor i Österbotten.

Enkäten finns även på finska: https://goo.gl/forms/GV06Vel0SCtBT0W13

För vuxna och personer som jobbar med rusmedelsförebyggande finns även en egen enkät, på svenska: https://goo.gl/forms/p7QFFhjHi4Nnm5wj2 och på finska: https://goo.gl/forms/ONkvqYtxy4AfIpHa2

Bakgrundsfrågor
Din ålder? *
Rusmedelsförebyggande
Rusmedelsförebyggande arbete betyder alla insatser som görs för att minska de problem som alkohol, tobak, droger och övriga rusmedel orsakar. Spelberoende och övriga beroenden hör också till det rusmedelsförebyggande arbetet.

Med rusmedel menas alkohol, tobak, snus, droger etc.

Tycker du att man pratat tillräckligt om rusmedel i lågstadiet? *
Tycker du att man pratat tillräckligt om rusmedel i högstadiet?
Tycker du att man pratat tillräckligt om rusmedel i din skola på andra stadiet (gymnasium, yrkesskola, etc)?
Jag skulle vilja att... (du kan välja flera alternativ) *
Required
Vilka saker tycker du att har varit bra i undervisningen om rusmedel? *
Your answer
Vilka saker tycker du att har varit dåligt i undervisningen om rusmedel? *
Your answer
Hurudan undervisning om rusmedel tycker du att fungerar bäst? *
Your answer
Vilka saker tycker du att man borde ta upp i undervisningen om rusmedel? *
Your answer
Var skulle det vara bäst att ge information om rusmedel?
Kontakt
Om du har frågor gällande projektet PEPP, kan du ta kontakt med sanna@pepp.fi.

Följ PEPP på Facebook och Instagram!
www.facebook.com/pepp.fi
www.instagram.com/pepp.fi

www.pepp.fi

Tack för ditt svar!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service