VRAGENLIJST PARTICIPATIETRAJECT MOBILITEIT
De komende jaren investeren de Stad, Infrabel en de Provincie Limburg volop in de mobiliteit in Kuringen-Heide. Het stadsbestuur wil de bewoners betrekken bij de uitwerking van een mobiliteitsplan voor de wijk. Daarom is er, onder begeleiding van de Universiteit Hasselt, een participatietraject opgestart: www.werkenaanwijken.be.

Op 8 maart zijn een 100 tal bewoners een eerste keer samen gekomen om in 3 werkgroepen na te denken over de criteria waaraan een ideaal mobiliteitsplan zou moeten voldoen: wat is de plaats van de fiets? En van de auto? En wat verwachten we van het openbaar vervoer?
In april zijn deze 3 werkgroepen nog een keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten. Deze werkmomenten hebben heel wat vragen opgeleverd. Een eerste reeks is gericht aan de stad en is (deels) beantwoord op de infomarkt van 18 juni. Met een tweede reeks gaan de werkgroepen zelf aan de slag.

Het resultaat is deze vragenlijst ‘Meet je wijk’. In het najaar willen we deze voorleggen aan minstens 200 inwoners van Kuringen-Heide. De verwachting is dat deze lijst de discussie rond de (toekomstige) verkeerssituatie in Kuringen-Heide nog zal verbreden en verdiepen.

Met de resultaten van deze bevraging willen we een reeks aandachtspunten en principes formuleren voor het mobiliteitsplan. Deze zullen we opnieuw voorleggen aan de 3 werkgroepen.


Meer info: www.werkenaanwijken.be
Contact: oswald.devisch@uhasselt.be

Email address *
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam:
Your answer
Naam:
Your answer
Straat & huisnummer:
Your answer
Leeftijd:
Your answer
Mogen wij uw gegevens gebruiken in het verdere verloop van het participatieproces en in academische publicaties over dit proces, op voorwaarde dat we deze gegevens anoniem maken:
1: VERPLAATSINGEN
Er is heel wat verkeer in Kuringen-Heide. De werkgroepen willen inzicht krijgen in de routes die de bewoners het meeste gebruiken, met welk vervoersmiddel en met welke bestemming.
1) Welke routes volg je meestal met de AUTO door de wijk? Noteer hier de straatnamen
Your answer
2) Wat is dan je bestemming?
Your answer
3) Ondervind je onderweg problemen? Wanneer ondervind je deze problemen?
Your answer
4) Welke routes volg je meestal met de FIETS door de wijk? Noteer hier de straatnamen.
Your answer
5) Wat is dan je bestemming?
Your answer
6) Ondervind je onderweg problemen? Wanneer ondervind je deze problemen?
Your answer
2. EENRICHTINGSSTRATEN
Heel wat bewoners van Kuringen-Heide zijn afhankelijk van de auto. Er zal dus altijd autoverkeer in de wijk zijn. Tegelijkertijd kan dit veel veiliger. Een eerste voorstel van de werkgroepen is het introduceren van éénrichtingsstraten.
1) Op welk fietspad fiets je graag? Noteer hier de naam van de gemeente en de straat.
Your answer
2) Waarom vind je dit een goed fietspad?
Your answer
3) Zou de gemeente van jouw straat een éénrichtingsstraat mogen maken (om ruimte te maken voor een veilig fietspad)?
4) Waarom wel / niet?
Your answer
5) Zo ja, wat zou dan de rijrichting moeten zijn?
Your answer
6) Zo ja, waar zie je mogelijke kansen/knelpunten bij het invoeren van éénrichtingsverkeer in je straat? Leg uit waarom?
Your answer
3. VERKEERSREMMERS
Een tweede voorstel van de werkgroepen om het verkeer in Kuringen-Heide veiliger te maken, is om te werken met verkeersremmers.
1) Waar ligt er volgens jou een goede verkeersremmer (vb. drempel, as-verschuiving, trajectcontrole)? Noteer hier het type en de naam van de gemeente en de straat.
Your answer
2) Waarom vind je dit een goede verkeersremmer?
Your answer
3) Zou de gemeente zo een verkeersremmer in jouw straat mogen aanleggen?
4) Waarom wel / niet?
Your answer
5) Zo ja, waar zou deze dan moeten komen? Noteer hier eventueel de huisnummers.
Your answer
6) Zo ja, waar zie je mogelijke kansen/knelpunten bij het invoeren van deze verkeersremmer? Leg uit waarom?
Your answer
4. KNIPPEN VAN STRATEN
Een derde voorstel van de werkgroepen om het verkeer in Kuringen-Heide veiliger te maken, is om straten te knippen en zo doorgaand verkeer onmogelijk te maken.
1) Zou de gemeente jouw straat mogen knippen om doorgaand verkeer onmogelijk te maken?
2) Waarom wel / niet?
Your answer
3) Zo ja, waar zie je mogelijke kansen/knelpunten bij het knippen van je straat? Leg uit waarom?
Your answer
4) Zo neen, welke straten zou de gemeente dan wel moeten knippen (om doorgaand verkeer te ontmoedigen)?
Your answer
5) Om veiligheidsredenen wil de spoorwegbeheerder in de nabije toekomst alle gelijkvloerse kruispunten van wegen en spoorwegen vervangen door bruggen of tunnels. Dit vraagt enorme investeringen. Welke overwegen kunnen volgens jou beter volledig geschrapt worden?
Your answer
6) Waarom deze?
Your answer
5. OPENBAAR VERVOER
De werkgroepen willen weten wie de bus gebruikt, maar vooral wie niet. En wat de reden is om de bus wel/niet te gebruiken.
1) Is er een bushalte in je straat?
Your answer
2) Hoe ver woon je van een bushalte?
Your answer
3) Stel dat er een bus door je straat zou rijden, waar komt dan best een halte?
Your answer
4) Neem je soms zelf de bus? Naar waar rij je dan? En wat is het doel van je rit?
Your answer
5) Hoe ga je naar de bushalte? Indien je met de fiets komt, kan je je fiets dan op een veilige manier stallen tijdens je afwezigheid?
Your answer
6) Wat kan je ertoe aan zetten om meer met de bus te rijden?
Your answer
7) Stel dat aan deze voorwaarden voldaan is, naar waar zou je de bus dan willen nemen?
Your answer
EINDE
Bedankt, je bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Wij verwerken deze resultaten samen met de werkgroepen en tonen deze op een volgend publiek werkmoment en op een volgend Heikes Café.

Meer info: www.werkenaanwijken.be
Contact: oswald.devisch@uhasselt.be

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Universiteit Hasselt. Report Abuse - Terms of Service