Enotna vstopna točka za prijavo tehnologij Centru za prenos tehnologij na Institutu "Jožef Stefan"
To je Enotna vstopna točka (EVT) za prijavo tehnologij Centru za prenos tehnologij (CTT) na Institutu "Jožef Stefan" (IJS)
_____________________________

OPOZORILO:

Pri izpolnjevanju spodnjega obrazca se izogibajte navajanju tehničnih podrobnosti, ki so specifične le za vašo tehnologijo.

V kolikor vaša matična javna raziskovalna organizacija (JRO) ni IJS, vas bomo povezali z ustrezno osebo, zadolženo za prenos tehnologij znotraj vaše JRO.

Za dodatne informacije se prosimo obrnite na tehnologije@ijs.si.
_____________________________

01. Kdo je vnesel zahtevek *
02. Ime in priimek izumitelja/avtorja *
Your answer
03. Matična JRO *
Možnih je več odgovorov, če ste zaposleni v več organizacijah hkrati. Označite "Other", če ste zaposleni pri organizaciji, ki ni med naštetimi, in navedite polno ime organizacije.
Required
04. Enota JRO *
Glede na organiziranost: Za inštitute - odsek/laboratorij/oddelek ; Za univerze - Fakulteta (lahko navedete še Oddelek/Inštitut/Center/Katedra)
Your answer
05. Ime in priimek kontaktne osebe v enoti. *
Your answer
05a) E-poštni naslov kontaktne osebe v enoti. *
Your answer
06. Ime in priimek vodje enote/članice JRO. *
Glede na organiziranost: Za inštitute - vodja odseka/laboratorija/oddelka ; Za univerze - dekan/direktor
Your answer
07. Vodja enote/članice JRO je o izraženem interesu obveščen. *
Postopki prevzema intelektualne/industrijske lastnine (IL) znotraj JRO potekajo neodvisno od vaše prijave CTT. Možno celotno sosledje dogodkov v zvezi z IL: razkritje na IJS - obravnava na komisiji za industrijsko lastnino - KIL IJS - prevzem na IJS. Prijava na EVT lahko poteka pred/po kateremkoli teh korakov. Pravilnik IJS predvideva, da je vodja obveščen o nastanku IL pred razkritjem.
08. Ime in priimek kontaktne osebe za prenos tehnologij na matični JRO (če obstaja)
Your answer
09. Kontaktna oseba za prenos tehnologij na matični JRO je o izraženem interesu obveščena. *
10. Naslov tehnologije *
Prosimo ne navajajte podrobnega opisa in specifičnih tehničnih podrobnosti.
Your answer
11. Za IL, ki jo prijavljam, predlagam naslednjo vrsto zaščite: *
v polje "other" vnesite drugačen predlog zaščite IL
Required
12. Ali ste prijavo za konkretno tehnologijo vložili na katerikoli urad za IL? *
Required
12a) Če ste na UIL vložili prijavo, nevedite številko prijave v spodnjem okencu.
Your answer
13a) Ali je razvoj tehnologije potekal v okviru zaposlitve na JRO? *
13b) Ali je tehnologija iz področja vašega dela na JRO? *
14. Področje tehnologije *
Prosimo ne navajajte podrobnega opisa in specifičnih tehničnih podrobnosti.
Your answer
15. Ključne besede *
Your answer
16. Avtorji tehnologije *
Your answer
17. Druge sodelujoče institucije *
Če je potrebno, v polje "other" s polnim imenom vnesite druge sodelujoče JRO
Required
18. Ali ste tehnologijo že objavili v članku, predstavili na konferenci ali kako drugače dali na razpolago javnosti? *
19. Ali ste pripravljeni sodelovati s CTT pri pripravi, zavarovanju in trženju te tehnologije?
20a) Ali ste tehnologijo že dali v presojo interni komisiji za IL znotraj IJS in morebitnih sodelujočih JRO? *
20b) Ali se zavezujete, da boste tehnologijo dali v presojo interni komisiji za IL znotraj vaše IJS/sodelujočih JRO?
21. Za kakšno rabo je tehnologija primerna? max. 150 besed *
Prosimo ne navajajte podrobnega opisa in specifičnih tehničnih podrobnosti vaše tehnologije.
Your answer
22. Katera podjetja bi bila po vašem mnenju primerni uporabniki tehnologije? *
Your answer
23. Trenutno stanje /pojavna oblika tehnologije: *
24. Bi želeli tehnologijo sami uporabiti preko novo ustanovljenega podjetja? *
25. Ali ste do sedaj pri vašem delu že sodelovali s kakšnimi patentnimi zastopniki oz. zastopniki za znamke in modele? Če da, s katerimi? *
Your answer
26. Ali že obstajajo povezave s podjetji glede te tehnologije in če da, s katerimi? *
Your answer
27. Katere osebe oz. kateri krogi ljudi bi imeli koristi od te tehnologije? *
Your answer
28. Kakšne storitve bi si želeli s strani CTT? *
Na kratko opišite, kako si predstavljate nadaljnje korake pri ravnanju z vašo tehnologijo (patentiranje, trženje, itd.)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service