สมัครเรียนปีการศึกษา 2563
กรุณากรอกข้อมูล
Email address *
ชื่อ - นามสกุล *
ชือ นามสกุล ตาม บัตรประชาชน
ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เลขบัตรประชาขน
*
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ *
สมัครเรียนระดับ
ระดับ *
ระดับ ปวช เรียนไม่ต่ำกว่า 3 ปี /ระดับ ปวส.เรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
สาขาที่สมัคร
ให้เลือกได้เพียง สาขาเดียวเท่านั้น (กรณีที่ต้องการเปลี่ยน สาขาเรียน ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้ ที่ฝ่ายทะเบียน)
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถด้าน ดนตรี / กีฬา / การแสดง หรือ อื่นๆ กรุณา ระบุ
ชื่อผู้แนะนำ *
เป็นชื่อ บุคคลากร ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy