Σεμινάριο Timeline (web 2 tool), timeline στη word (δημιουργία ιστορικής/χρονικής γραμμής, Classflow (σχεδιασμός μαθημάτων και δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων με τη δυνατότητα εισαγωγής χρηστών/μαθητών) - Τρίτη 24/2/2015:

Συμπληρώστε τη φόρμα στα Ελληνικά και όλα κεφαλαία
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question