แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ M.B.A.(Business Law)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายธุรกิจ M.B.A.(Business Law)
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจที่จำเป็นต้องรู้กฎหมายธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างบูรณาการ รับผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายในระดับชั้นปริญญาตรีมาก่อนก็ได้
หลักสูตรมีกำหนดให้เรียนวิชาแกนทางด้านบริหารและเรียนวิชาเฉพาะสาขา
ทางด้านกฎหมยธุรกจ โดยจัดการเรียนแบบ Block Course (ทีละหนึ่งวิชา)

กรุณากรอกแบบสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน

สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และโปรดติดตามข่าวสารของโครงการ
ทาง Web Site// www.bl-mba.ru.ac.th
ของมหาวิทยาลัย หรือ โทร 02-310-8220, 087-518-3212

คำนำหน้านาม
ชื่อ
Your answer
สกุล
Your answer
อายุ
ที่อยู่
Your answer
สถานที่ทำงาน
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
Your answer
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่บ้าน / มือถือ
Your answer
e-Mail Address
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms