แบบประเมินผลนักเรียน โครงการ TENKAWA 2019
* * * โ ป ร ด อ่ า น * * *

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทีมงานรู้จักบริบทของนักเรียนแต่ละทีมเพิ่มเติม เพื่อที่จะนำข้อมูลชุดนี้ นำมาพัฒนานักเรียนและต่อยอดความรู้ และขยายชุมชนของช่างภาพให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีจากคุณครู ในการถ่ายทอดเรื่องราวของนักเรียนและชุมชน จากมุมมองของท่านให้ทีมงานเข้าใจมากที่สุด

ข้อมูลชุดนี้จะนำไปใช้การจัด workshop และการพัฒนาเด็กแต่ละทีมให้ตรงจุดและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงมากที่สุด

* ทั้งนี้ ข้อมูลชุดนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้

ขอบคุณค่ะ

ชื่อ-นามสกุล คุณครู *
Your answer
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
ชื่อทีม *
Your answer
1. นักเรียนของท่านสามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวได้ตรงจุดประสงค์ของทีม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. นักเรียนของท่านเข้าใจวัฒนธรรมของชุมชนและสื่อสารกับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. คุณครูและนักเรียนมีการสื่อสารภายในทีมและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ทีมของคุณมีการวางแผนการงานอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น การแบ่งงาน การบริหารเวลา) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. โปรดบรรยายจุดแข็งของทีม *
Your answer
6. สิ่งที่คุณครูคิดว่านักเรียนในทีมควรพัฒนาหรือควรเรียนรู้เพิ่มเติม *
Your answer
7. อยากให้คุณครูแชร์เรื่องราวของบริบทโรงเรียน ชุมชนและนักเรียนในพื้นที่ให้ทีมงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น (เช่น จำนวนนักเรียน ความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน ชาติพันธ์ุ ฯลฯ) *
Your answer
9. ทีมของคุณรู้จักโครงการ TENKAWA ผ่านช่องทางใด *
Your answer
8. สิ่งที่คุณครูอยากเสนอทีมงาน TENKAWA เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service