Výskum použiteľnosti a potenciálu knižničných online katalógov v kontexte informačnej a digitálnej gramotnosti detí
Som študentkou doktorandského štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v rámci svojej dizertačnej práce sa zameriavam na použiteľnosť a potenciál online katalógov verejných knižníc, s ohľadom na informačnú a digitálnu gramotnosť detí vo veku 9-10 rokov. Keďže značnú časť používateľov verejných knižníc tvoria práve detskí čitatelia, v mojom záujme je skúmať efektivitu a použiteľnosť elektronických služieb dostupných prostredníctvom knižničných online katalógov. Tie totiž pomáhajú eliminovať nielen sociálne bariéry vo vzťahu dieťa-knihovník, no zároveň umožňujú prezerať a rezervovať dokumenty knižnice v digitálnom prostredí - teda aj v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá neumožňuje neobmedzený pohyb priamo v jej priestoroch. Cieľom výskumu je skúmať aktuálny stav týchto webových rozhraní za účelom identifikovania nedostatkov a potenciálneho zefektívnenia elektronických služieb knižníc vo vzťahu k detskému, ako aj dospelému používateľovi, u ktorého sa v minulosti taktiež preukázali problémy s ich využívaním.
Súčasťou výskumu sú dva rozhovory - prvý zameraný na vzťah dieťaťa k internetovému prostrediu, knihám a knižniciam, druhý na subjektívne zhodnotenie vlastných vyhľadávacích kompetencií a stratégií uplatňovaných v rámci používateľského testovania, ako aj na zhodnotenie používateľskej prívetivosti online katalógov.
Medzi rozhovormi sa bude realizovať používateľské testovanie pozostávajúce z niekoľkých úloh zameraných na vyhľadávanie, čo prispeje k overeniu prehľadnosti a použiteľnosti online katalógov. Súčasťou používateľského testovania bude (v prípade účasti na výskume vo Vedeckom parku UK) aj využitie technológie eye tracker na sledovanie pohľadu, ktorý umožňuje skúmať, na ktoré informácie a funkcie webového rozhrania sa používateľ zameriava v najväčšej miere a akým spôsobom postupuje pri prezeraní rozhrania ako celku. Meranie metódou eye-tracking je bezkontaktné a nemá žiaden vplyv na zdravie a schopnosti Vášho dieťaťa.

Odhadovaná dĺžka trvania stretnutia s jedným dieťaťom je 60 minút. Výskum sa bude realizovať vo Vedeckom parku Univerzity Komenského na adrese Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava alebo na akomkoľvek, Vami vybranom mieste (v takom prípade však v rámci používateľského testovania nebude využitá technológia eye tracker).

Všetky získané dáta budú anonymizované a spracovávané pod špecifickými kódmi, na základe ktorých nebude možné určiť identitu dieťaťa. So všetkými získanými materiálmi sa bude zaobchádzať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013) a pravidlami GDPR (č. 18/2018). Počas výskumu bude vyhotovený audio-vizuálny (resp. len zvukový) záznam, ktorý bude uložený výlučne po dobu spracovania získaných dát a následne bude vymazaný.

V priebehu realizácie výskumu budú dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia. Výskum bude s každým dieťaťom prebiehať individuálne, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (č. 99/2021) a aktuálne platnými nariadeniami. Priestory laboratória a školy budú po každom stretnutí dezinfikované dezinfekčnými prostriedkami a v miestnosti bude prítomný len nevyhnutný počet osôb. Ja, ako výskumník, mám za sebou obe dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Krátko po odoslaní tohto formulára Vás budem kontaktovať prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy, za účelom rezervácie Vami vybraného termínu stretnutia. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na adrese zuzana.struharikova@uniba.sk.

Za vyplnenie registračného formulára a účasť na výskume vopred veľmi pekne ďakujem.


Zuzana Struháriková
Katedra knižničnej a informačnej vedy
Filozofická fakulta UK
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Meno a priezvisko rodiča *
Meno a priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia dieťaťa *
MM
/
DD
/
YYYY
Dieťa navštevuje *
Moje dieťa *
Moje dieťa (viac odpovedí) *
Required
E-mailová adresa rodiča *
Telefónne číslo rodiča
Súhlasím so zapojením môjho dieťaťa do vyššie popísaného výskumu *
Súhlasím so zapojením môjho dieťaťa do vyššie popísaného výskumu a s využitím získaných dát na vedecko-výskumné účely. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy