W październiku moc słoików!
Formularz uczestnictwa w warsztatach robienia przetworów.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Na które warsztaty w ramach cyklu chciałabyś/chciałbyś się zapisać? (można na wszystkie :))
Czy przeniesiesz ze sobą słoiki? *
Czy chcesz zaproponować swój przepis? *
Jeśli masz pomysł na przepis - opisz go proszę :) *
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU MIKROGRANTY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Wrocławski Instytut Kultury informuje że:
a. administratorem danych osobowych uczestnika/uczestniczki i/lub jego/jej rodzica/opiekuna biorących udział w cyklu warsztatów "W październiku moc słoików!" odbywających się w dniach 05.11.2022 r., 12.11.2022 r., 19.11.2022 r., 26.11.2022 r., w ramach projektu „Mikrogranty” jest Wrocławski Instytut Kultury z siedzibą we Wrocławiu 50-067 Wrocław, ul. Świdnicka 8B, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod nr RIK 41/2022, posiadającą NIP 897-190-17-96, REGON 521105750;
b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wrocławskiego Instytutu Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@instytutkultury.pl;
c. dane osobowe uczestnika/uczestniczki wydarzenia, jego/jej rodzica/opiekuna przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wydarzenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. odbiorcami danych osobowych uczestnika/uczestniczki wydarzenia, jego/jej rodzica/opiekuna będą zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
e. uczestnik/-czka wydarzenia, jej/jego rodzic/opiekun posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
f. dane osobowe uczestnika/uczestniczki wydarzenia, jego/jej rodzica/opiekuna wydarzenia przetwarzane będą przez cały okres realizacji programu/projektu/działania, a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
g. uczestnik/uczestniczka wydarzenia, jego/jej rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczki wydarzenia, jego/jej rodzica/opiekuna jest wymogiem umownym, w przypadku odmowy podania danych może nie dojść do udziału w wydarzeniu.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy