Registration for Acting Workshop Series with Mr. Jacek Zuzanski for Polish Bilingual Day - October 27 - 28, 2018 Rejestracja na Cykl Warsztatów Aktorskich z Jackiem Zuzanskim w ramach Polskiego Dnia Dwujęzyczności - 27-28 Października 2018
Our Acting Workshop Series is a 2-day workshop offered as part of the 2018 Polish Bilingual Day celebration for ages 11 and up. They will take place at the Orchard Lake Schools campus on Saturday October 27, and at the American Polish Cultural Center on Sunday October 28. Participants will be assigned a three-hour time slot on both Saturday and Sunday, and the cost of the workshop series is $20 per participant, which covers both days. Workshops will be conducted in either Polish or English (or both) depending on language preference. Please submit your registration form and send a check to The Polish Mission, 3535 Commerce Rd., Orchard Lake, MI 48324 or give a check to the principal of your Polish Language School. If you have any question, please contact Marzanna Owinski at (248) 613-6751.

Workshop Times:
Saturday, October 27: First group - 10:00 am -1:00 pm or Second group - 2:00 - 5:00 pm (Orchard Lake Schools campus, Old Gym, bldg no. 5)
Sunday, October 28: First group - 10:30 am - 1:30 pm or Second group - 3:00 pm - 6:00 pm (American Polish Cultural Center)

______________________________________________________________________________________________

2-dniowy cykl warsztatów aktorskich jest oferowany jako część Polskiego Dnia Dwujęzyczności dla osób powyżej 11 lat. Warsztaty będą miały miejsce na kampusie Orchard Lake Schools (stara sala gimnastyczna) w sobotę, 27 października i w American Polish Cultural Center w niedzielę, 28 października. W każdym dniu odbywają się dwa 3-godzinne warsztaty, grupy są te same w sobotę i w niedzielę. Opłata za warsztaty jest $20 za uczestnika, Warsztaty będą prowadzone w języku polskim i angielskim (lub w obu), w zależności od preferencji. Rejestracja jest wymagana i czek należy wysłać do The Polish Mission, 3535 Commerce Rd, Orchard Lake, MI 48324 lub dać dla dyrektora w polskiej szkole. W razie pytań, należy się skontaktować z Marzeną Owinską pod numerem telefonu (248) 613-6751.

Godziny warsztatów:
Sobota, 27 października: pierwsza grupa -10:00 -13:00 lub druga grupa - 14:00 - 17:00 (Orchard Lake Schools campus, Old Gym, bud. nr 5)
Niedziela, 28 października: pierwsza grupa - 10:30 - 13:30 lub druga grupa - 15:00 - 18:00 (American Polish Cultural Center)

Last name
Your answer
First name
Your answer
age / wiek
Your answer
phone number
Your answer
Preferred language / Preferowany język?
What school or university
Your answer
Workshop time preference / Preferowany czas warsztatów
Registration check sent to/ Check wysłany do:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service