Formularz zapisu na konferencję dla nauczycieli polonijnych z Irlandii 12-13.11.2016, The Ardilaun Hotel, Galway
Konferencja jest organizowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą".
Organizatorami konferencji są : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Polska Macierz Szkolna w Irlandii.
Uczestnikami konferencji mogą być polscy nauczyciele prowadzący zajęcia w języku polskim w Irlandii.
Przyjazd na konferencję uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (dla osób mieszkających dalej niż 30 km od Galway) w The Ardilaun Hotel (http://www.theardilaunhotel.ie) w Galway i wyżywienie dla wszystkich uczestników.
Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do wpłaty €25 na konto Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu opłata nie podlega zwrotowi.
Numer konta Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii:
Polish Educational Society in Ireland, Bank of Ireland, Industrial Estate Galway, Branch Code 90-40-42, BIC BOFIIE2D
Account number 48688051, IBAN IE23 BOFI 9040 4248 6880 51

Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zapisu i kliknąć polecenie "Prześlij"(Submit) do 22 października 2016 r (włącznie). Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie emaila od organizatorów z potwierdzeniem zakwalifikowania i zaproszeniem na konferencję. Po otrzymaniu maila potwierdzającego od organizatorów, uczestnik w ciagu 7 dni powinien przesłać mailem na adres: polmacierz1@gmail.com dowód wpłaty (skan, lub zdjęcie) € 25 na konto Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.
Rekrutacja trwa do 22 października 2016r. O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie wymagań formalnych (nauczyciel uczący dzieci i młodzież pochodzenia polskiego w języku polskim w Irlandii) i kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona - 30 miejsc, 1 przedstawiciel z każdej szkoły. W przypadku niewykorzystania miejsca przez poszczególne szkoły, z pozostałych szkół można zakwalifikować większą ilość nauczycieli.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nauczyciele, którzy nie zostaną zakwalifikowani na konferencję z powodu braku miejsc, mogą być umieszczeni na liście rezerwowej. Jeśli zakwalifikowany nauczyciel zrezygnuje z przyczyn losowych na 3 dni przed konferencją, na jego miejsce może być przyjęty nauczyciel z listy rezerwowej.

Podnie błędnego adresu może skutkować nieprzyjęciem na konferencję, ponieważ informacja o zakwalifikowaniu będzie przesyłana mailem.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Imię i nazwisko *
2. Numer telefonu *
3. Adres zamieszkania *
3. Reprezentowana szkoła/organizacja/instytucja *
4. Stanowisko zajmowane w szkole/organizacji/instytucji *
Required
5. Nauczany przedmiot/y *
Required
6. Staż pracy w zawodzie nauczyciela ( jeśli doświadczenie również z Polski prosimy wpisać z podziałem na lata, np. 3 lata w Polsce i 1 rok w Irlandii) *
7. Wymagam noclegu w hotelu w Galway: *
Required
8. Zakwaterowanie dla uczestników będzie w pokojach dwuosobowych. Proszę o wskazanie preferowanej osoby do zakwaterowania w tym samym pokoju. Nie gwarantujemy zakwaterowania ze wskazaną przez Państwa osobą, ale w miarę możliwości wyjdziemy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jeśli brak - proszę wpisać: brak. *
9. Informacje dotyczące diety i specjalnych wymagań żywieniowych *
Required
10. Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa w konferencji podanymi przez organizatorów i zobowiązuję się ich przestrzegać *
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych *Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez organizatorów konferencji do celów związanych z realizacją zadania. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy