Έντυπο Υλοποίησης Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων 2016-2017 της Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Στα πλαίσια των καθηκόντων των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι και ο απολογισμός της δράσης του Γραφείου προς το Υπουργείο Παιδείας. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί Δήλωση ολοκλήρωσης του προγράμματος και είναι απαραίτητη για τη χορήγηση Βεβαίωσης υλοποίησης του προγράμματος.

Η υποβολή της Φόρμας Αποτίμησης πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Οι Βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται από το γραφείο την 5η, 6η και την 7η Ιουλίου 2017, ώρες 9.00-14.00.

Τυπώστε το έγγραφο με τις απαντήσεις σε μορφή PDF και αποθηκεύστε το για δική σας χρήση, πριν κάνετε την Υποβολή ("Submit") .

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία

Καλό Καλοκαίρι

Μαίρη Αναγνώστου

Υπεύθυνη Π.Θ. Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Τίτλος χωρίς τίτλο
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Your answer
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που υλοποίησε το πρόγραμμα
Your answer
Ειδικότητα
Your answer
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Your answer
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα
Συμπληρώστε έναν μόνο εκπαιδευτικό - συνεργάτη σε κάθε πλαίσιο. Για περισσότερους εκπαιδευτικούς συνεργάτες συμπληρώστε τα επόμενα πλαίσια απαντήσεων.
Your answer
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα
Συμπληρώστε έναν μόνο εκπαιδευτικό - συνεργάτη σε κάθε πλαίσιο
Your answer
Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν για το πρόγραμμα (υλοποίηση και συνεργασία)
Τάξη/εις και τμήμα/τα που συμμετείχε/αν στο πρόγραμμα
π.χ. Α1- ΣΤ΄
Your answer
Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
Your answer
Διάρκεια προγράμματος σε μήνες
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε;
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε συμπληρώστε τους λόγους
Your answer
Εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Γράφετε τον/ους χώρο/ους των εκπαιδευτικών επισκέψεων.
Your answer
Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Γράφετε τον αριθμό: 0,1, 2, 3 ....
Your answer
Επικοινωνία της σχολικής τάξης με φορείς ή πρόσωπα
Your answer
Περιγράψτε την ανταπόκριση των μαθητών σας στο πρόγραμμα
Your answer
Τρόποι παρουσίασης του προγράμματος στη σχολική μονάδα ή στην ευρύτερη κοινότητα
Required
Δράσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
αποστολή επιστολής σε φορέα, άρθρο στον τύπο, ενημέρωση άλλων, εικαστική παρέμβαση, παράσταση, δημιουργική γραφή, παιχνίδια στην αυλή κοκ
Your answer
Αν συναντήσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ποιες και πώς τις αντιμετωπίσατε;
Your answer
Παρακολούθηση επιμορφωτικού/ών σεμιναρίου/ων Πολιτιστικών Θεμάτων (2017)
Θέμα, Φορέας διοργάνωσης
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms