แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟต์เอกเซล
แบบทดสอบนี้มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที
ชื่อ-นามสกุล *
ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรมตารางทำงาน *
1 point
ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel *
1 point
ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel *
1 point
ส่วนประกอบใดต่อไปนี้ที่แตกต่างกันระหว่างโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel *
1 point
จากภาพ เลข 1230 อยู่ในเซลล์ใด *
1 point
Captionless Image
ภาพต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
เมื่อนักเรียนต้องการบันทึกไฟล์งานจากโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล์จะมีนามสกุลใด *
1 point
จากภาพ เรียกว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
กลุ่มเครื่องมือดังรูป อยู่ในแท็บ Ribbon ใดในโปรแกรม Microsoft Excel *
1 point
Captionless Image
จากตารางทำงาน แถวและคอลัมน์ตัดกันเป็นช่อง เรียกว่า *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy