Katılım Bankacılığı Kullanımında Tutum ve Davranışlar: Türkiye Örneği
📌Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Katılım Bankacılığı hizmetlerinin kullanımı konusundaki düşünceleri ve eğilimleri tespit etmektir. Katılım Bankacılığı terimi Türkiye'de İslami bankacılığı ifade etmek için kullanılmaktadır.

Lütfen soruları dikkatlice okuyarak size en uygun seçenekleri işaretleyin. Anketi doldurmak birkaç dakikanızı alacaktır. Anketi cep telefonundan yanıtlayacaksanız seçenekleri tam olarak görebilmek için telefonunuzu lütfen yatay konuma getiriniz.

Bu bilimsel çalışmaya katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Önder DİLEK / onder.dilek@erdogan.edu.tr
Öğr. Gör. Abdulmuttalip PİLATİN /apilatin@erdogan.edu.tr
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Finans ve Bankacılık Bölümü
Lütfen aşağıdaki ifadeleri "Katılım Bankacılığı" ifadesinden ne anladığınıza göre değerlendiriniz. *
Kesinlikle evet
Evet
Fikrim yok
Hayır
Kesinlikle hayır
Faizsiz bankacılık demektir
Güvenilir bankacılık demektir
Risksiz bankacılık demektir
Diğer bankalardan farklıdır
Lütfen size en uygun seçenekleri işaretleyin (A) *
Kesinlikle Evet
Evet
Fikrim Yok
Hayır
Kesinlikle Hayır
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanıyorum
Katılım Bankacılığı hizmetlerini sık sık kullanıyorum
Lütfen size en uygun seçenekleri işaretleyin. (B) *
Kesinlikle Evet
Evet
Fikrim Yok
Hayır
Kesinlikle Hayır
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanma niyetindeyim
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmayı planlıyorum
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak için çaba harcarım
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak için daha fazla maliyete katlanmaya razıyım
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak için daha düşük getiri elde etmeye razıyım
Lütfen size en uygun seçenekleri işaretleyin. (C) *
Kesinlikle Evet
Evet
Fikrim Yok
Hayır
Kesinlikle Hayır
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanma fikrini severim
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak akıllıcadır
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak iyi bir fikirdir
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak faydalıdır
Katılım Bankacılığı hizmetlerini kullanmak değerlidir
Lütfen size en uygun seçenekleri işaretleyin. (D) *
Kesinlikle Evet
Evet
Fikrim yok
Hayır
Kesinlikle Hayır
Katılım Bankacılığı yaşam tarzıma uygundur
Katılım Bankacılığı kullanmak kendimi daha iyi hissettirir
Katılım Bankacılığı bana ilave faydalar sağlar
Katılım Bankacılığı kullanmak bana prestij sağlar
Lütfen size en uygun seçenekleri işaretleyin. (E) *
Kesinlikle Evet
Evet
Fikrim yok
Hayır
Kesinlikle Hayır
Katılım Bankacılığı beni ticari bankalara göre daha emin hissettirir
Katılım Bankacılığının avantajları dezavantajlardan daha fazladır
Katılım Bankacılığı ticari bankalara göre daha fazla getiri sağlar
Katılım Bankacılığı ticari bankalara göre daha düşük komisyon, işlem ücreti vb. alır.
Katılım Bankacılığı personeli ticari bankalara göre daha yetkin ve bilgilidir
Next
This form was created inside of Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Report Abuse