แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่าน ที่กรุณาแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะฯ ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อคณะฯ จักได้ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
ผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ที่เชื่อว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์
ชื่อ-นามสกุล ของอาจารย์เจ้าของผลงาน (รวมถึงเจ้าของร่วมทั้งหมดด้วย) *
Your answer
ชื่อผลงาน *
Your answer
ปีที่ผลงานตีพิมพ์ หรือปีที่เผยแพร่ *
Your answer
สำนักพิมพ์ ฉบับที่ เล่มที่ ปีที่ เลขหน้าที่ผลงานปรากฏ หรือแหล่งที่ผลงานเผยแพร่ *
Your answer
งานที่อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้กรอกข้อมูลไว้ข้างต้น
ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีชื่อปรากฏในผลงาน *
Your answer
ชื่อผลงาน *
Your answer
ปีที่ผลงานตีพิมพ์ หรือปีที่เผยแพร่ *
Your answer
สำนักพิมพ์ ฉบับที่ เล่มที่ ปีที่ เลขหน้าที่ผลงานปรากฏ หรือแหล่งที่ผลงานเผยแพร่ *
Your answer
รายละเอียดผู้แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์
ชื่อ – นามสกุล ผู้แจ้ง (ไม่ระบุก็ได้)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้แจ้ง (ไม่ระบุก็ได้)
Your answer
อีเมล ของผู้แจ้ง (ไม่ระบุก็ได้)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse - Terms of Service