แบบแสดงความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
โครงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง :

แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ ใช้สำหรับประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ กรอบนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามมาตรา 9 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้แทนสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
เพื่อนำข้อมูลประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นไปประมวลผลและบูรณาการเพื่อนำไปสู่การวางและจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy