แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.น่าน เขต 1
แบบประเมินความพึงพอใจมี 3 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
==ขอให้ผู้รับบริการได้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไป==
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4. ประเภทผู้รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy