แบบสำรวจความต้องการรับรองดาตาเซนเตอร์
แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการใช้บริการรับรองดาตาเซนเตอร์ และรับข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. บริษัท/หน่วยงาน *
2. ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1) *
Required
3. ดาตาเซนเตอร์ของท่านมีประวัติได้รับการรับรองหรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1) *
Required
4. ท่านมีความสนใจขอการรับรองตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (วสท.022012) หรือไม่ *
5. หากท่านสนใจการรับรองตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (วสท.022012) โปรดแจ้งข้อมูลการติดต่อ (ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล)
6. กรณีที่ท่านยังไม่แน่ใจ หรือไม่สนใจขอรับรองตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย โปรดระบุเหตุผล
7. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการให้บริการรับรองดาตาเซนเตอร์ของสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หรือไม่อย่างไร
8. ท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทย หรือไม่อย่างไร
ข้อมูลการติดต่อ สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy