แบบทดสอบหลังเรียน Google Form - OBEC Channel
กรุณาล็อคอินด้วยบัญชี G Suite หรือ บัญชี Gmail.com เพื่อเข้าตอบแบบสอบถามค่ะ
สามารถเข้ามาตอบเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานหลังเรียนค่ะ
คำถามปรนัย
และก็จะมีคำถามความคิดเห็นหลังการอบรม
Email address *
ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า *
ชื่อสถานศึกษา *
สังกัด *
Google Forms ใช้สำหรับ *
1 point
การใช้ Google Forms เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เราสามารถใส่ Link วีดีโอ Youtube ลงไปได้ แล้วถามคำตอบเพื่อให้ผู้เรียนตอบ เมนูใดที่เราสามารถเพิ่ม Link Youtube แล้วจะปรากฎใน Google Forms ให้เลย *
1 point
Captionless Image
ข้อใดไม่สามารถทำรายการเฉลยคำตอบในแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม *
1 point
Google Form เมนู "จำเป็น"(Required) ถ้าเราเปิดสวิตซ์ตัว"จำเป็น" ในคำถามนั้นๆ การตอบรับช่วยให้คุณในฐานะผู้สร้างแบบสอบถาม ได้ผลลัพธ์อย่างไร *
1 point
Captionless Image
หากต้องการตั้งค่าแบบฟอร์มให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ครั้งเดียว ต่อ 1 อีเมล์ ต้องไปปุ่มตั้งค่า ปุ่มตั้งค่าอยู่ที่เมนูใด (จากภาพ) *
1 point
Captionless Image
ใน Google Forms จะมีรูปแบบของคำตอบ แบบ "หลายตัวเลือก (Multiple Choice)" โดยในรูปแบบนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ *
1 point
สิ่งที่ได้เรียนรู้ *
สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม *
สิ่งที่อยากบอกทีมงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of The S Curve Company Limited.