แบบทดสอบ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ศึกษาเอกสาร แหล่งเรียนรู้บนอินเตอร์ หรือหนังสือเรียน (1.4) เรื่อง34 เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแล้วทำแบบทดสอบ
ตัวชี้วัด ม.3/1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1
สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
ดาวเคราะห์ชั้นนอกมีส่วนประกอบเป็นอย่างไร 1. หิน 2. โลหะ 3. แก๊ส 4. โลหะหนัก *
1 point
ดาวเคราะห์ชั้นในดวงใดใช้เวลาหมุนรอบตัวเองน้อยที่สุด 1. โลก 2. ดาวศุกร์ 3. ดาวพุธ 4. ดาวพฤหัสบดี *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล 1. ดาวเนปจูน 2. ดาวพลูโต 3. ดาวศุกร์ 4 ดาวเสาร์ *
1 point
ดาวเคราะห์ดวงใดที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า 1. ดาวศุกร์ และพลูโต 2. ดาวเนปจูน และดาวเสาร์ 3. ดาวศุกร์ และดาวอังคาร 4. ดาวพุธ และดาวยูเรนัส *
1 point
ข้อใด กล่าวถึงดาวเหาง ได้ถูกต้อง 1. อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส 2. ประกอบด้วยหิน แร่ธาตุที่เป็นโลหะ 3. อยู่ถัดจากดาวพลูโต 4. ประกอบด้วยน้ำแข็งของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 5. มีวงโคจรเป็นวงรีขนาดเล็กมาก เป็นหินแข็ง *
1 point
ทำไมดาวพลูโตจึงถูกปรับลดให้เป็นดาวเคราะห์แคระ 1. วงโคจรมีความรีมาก 2. มีระนาบทางโคจรเอียง 3. อยู่ห่างจากระนาบสุริยะวิถีมาก 4. มีขนาดเล็ก *
1 point
ดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดตามลำดับ 1. ดาวเนปจูน ดาวพฤหัสบดี 2. ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี 3. ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน 4. ดาวพฤหัส ดาวเสาร์
1 point
ใส่เลขที่ ชื่อ สกุล ตามลำดับ *
Your answer
โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่เท่าไรที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1. ดวงที่ 1 2. ดวงที่ 5 3. ดวงที่ 3 4. ดวงที่ 8 *
1 point
ข้อใดสรุปเกี่ยวกับดาวได้ถูกต้อง 1. ดาวเคราะห์อยู่กับที่ 2. ดาวฤกษ์อยู่กับที่ 3. ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ 4. ดาวเคราะห์มีส่องแสงนวล 5. ดาวฤกษ์มีแสงกระพริบ *
1 point
ข้อใด กล่าวถึงดาวเคราะห์น้อย ได้ถูกต้อง 1. อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส 2. ประกอบด้วยหิน แร่ธาตุที่เป็นโลหะ 3. อยู่ถัดจากดาวพลูโต 4. ประกอบด้วยน้ำแข็งของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 5. มีวงโคจรเป็นวงรีขนาดเล็กมาก เป็นหินแข็ง *
1 point
ข้อใดเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน ทั้งหมด 1. ดาวยูเรนัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร 2. ดาวเสาร์ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส ดาวอังคาร 3. ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ 4. ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร *
1 point
ดาวเคราะห์ชั้นนอกและดาวเคราะห์ชั้นในต่างกันอย่างไร 1. ดาวเคราะห์ชั้นในเป็นหิน 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นแก๊สโดรเจน 3. ดาวเคราะห์ชั้นในเป็นโลหะ 4. ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นแก๊สฮีเลียม *
1 point
ดาวเคราะห์ชั้นในดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดตามลำดับ 1. ดาวอังคาร ดาวพุธ 2. ดาวพุธ โลก 3. ดาวศุกร์ โลก 4. ดาวพุธ ดาวอังคาร 5. ดาวพุธ ดาวศุกร์ *
1 point
เหตุใดโลกจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ 1. มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 2. มีแก๊สเป็นองค์ประกอบ 3. มีอุณหภูมิที่เหมาะสม 4. มีสนามแม่เหล็กโลก *
1 point
ดาวเคราะห์ชั้นในดวงใดใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยที่สุดและมากที่สุด 1. ดาวพุธ โลก 2. ดาวศุกร์ โลก 3. ดาวพุธ ดาวอังคาร 4. ดาวพุธ ดาวศุกร์ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms