FORMULARI DE SOL·LICITUD DE TAQUILLES/FORMULARIO DE SOLICITUD DE TAQUILLAS
IES SON RULLAN - CURS 2022/2023

El lloguer de les taquilles està gestionat per l'empresa TAQUILLES MB. Carrer Barco, 51, 07300 Inca.
NIF 43179012 P. email: taquillasmb@gmail.com / Whatssap: 654956634

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Condicions del lloguer
- El preu del lloguer de la taquilla és de 25€ per a tot el curs, des de setembre de 2022 fins juny de 2023. Les instruccions del pagament estan especificades més endavant.
- El darrer dia per fer la sol·licitud és el 31/10/2022, desprès no se pot assegurar la disponibilitat de taquilles al centre.
- En el cas de sol·licitar la devolució de l’import, el darrer dia per reclamar-lo és el 15/10/2022. La devolució de l’import es farà mitjançant transferència bancària el dia 15/11/2022.
- En cas d'incidència amb la taquilla, s’ha de comunicar per WhatsApp a l'empresa, al número 654956634.
_______________________________________________________________________________________________________
CONDICIONES DEL ALQUILER

- El precio del alquiler de la taquilla es de 25€ para todo el curso, desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023. Las instrucciones del pago están especificadas más adelante.
- El último día para realizar la solicitud es el 31/10/2022, después no se puede asegurar la disponibilitat de taquillas en el centro.
- En el caso de solicitar la devolución del importe, el último dia para reclamarlo será el 15/10/2022. La devolución del importe se hará mediante transferencia bancaria el día 15/11/2022.
- En caso de incidencia con la taquilla, se tiene que comunicar per WhatsApp a la empresa, al número 654956634.


Normativa del centre / Normativa del centro
1 - Es recomana a l’alumnat dur sempre a sobre aquest resguard, o una còpia.
2 - L’alumnat ha de dur el seu propi cadenat amb una clau i es recomana que SEMPRE tingui a l’abast una còpia de la clau. Són molt útils els cadenats amb contrasenya.
3 - L’institut assignarà el número de taquilla una vegada començat el curs, quan els grups estiguin definitivament establerts (poden passar fins a tres setmanes des de l'inici del curs).
4 - Queda TOTALMENT PROHIBIT canviar de taquilla sense la prèvia comunicació i acceptació de la secretaria del Centre.
5 - Si l’alumnat trenca una taquilla deliberadament, estarà obligat a abonar la reparació de la mateixa.
6 - Quan finalitzi el curs, el mes de juny, l’alumnat ha de deixar la taquilla buida i oberta, per poder fer-la neta. En el cas que es deixi tancada, l’alumnat perd el dret a reclamar tot allò que hi hagi dins.

1 - Se recomienda al alumnado que lleve siempre este resguardo consigo, o una copia.
2 - El alumnado tiene que aportar su propio candado con una llave y se recomienda que SIEMPRE tenga una copia de la llave a mano. Son muy útiles los candados con contraseña.
3 - El Instituto asignará el número de taquilla una vez iniciado el curso, cuando los grupos estén definitivamente establecidos (pueden pasar hasta tres semanas desde el inicio del curso).
4 - Queda TOTALMENTE PROHIBIDO cambiar de taquilla sin la previa comunicación y aceptación de la secretaría del Centro.
5 - Si el alumnado rompe una taquilla deliberadamente, estará obligado a abonar la reparación de la misma.
6 - Cuando finalice el curso, el mes de junio, el alumnado tiene que dejar la taquilla vacía y abierta, para poder limpiarla. En el caso que la deje cerrada, el alumnado pierde el derecho a reclamar todo lo que hubierra dentro
Nom i llinatges del pare/mare/tutor-a legal *
 Telèfon del pare/mare/tutor-a legal *
Nom i llinatges de l'alumna/e *
Curs que realitzarà l'alumna/e el curs 2022/2023 *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IES SON RULLAN. Report Abuse