แบบสำรวจการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ประเภทตำแหน่ง *
5. รายได้/เดือน *
6. อายุราชการ *
7. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy