De Loete - blokken openingstijden
Tijdblokken
Hygiëne- en gedragsregels
Op het zwembadterrein en in het water zijn er hygiëne- en gedragsregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Bezoekers worden hier bij binnenkomst, maar ook op het terrein zelf, meerdere keren aan herinnerd.

• Bij binnenkomst is het verplicht om handen te wassen op de aangegeven punten.

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, zowel in het water als op het terrein.

• Er wordt gebruik gemaakt van een looproute door het zwembad. Volg de pijlen en borden.

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. Zij zijn te herkennen aan de werkkleding van de VOB.

• De douches zijn in de huidige situatie gesloten. Douche thuis voor en evt. na het zwemmen. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.

• In de kiosk bij De Loete wordt gewerkt met handschoenen en u dient hier contactloos te betalen. De regels die ZPS hanteert bij de kiosk in Ons Polderbad volgen later.

Kleedruimten, garderobe, sanitair en douches
(Een deel van de) kleedruimten, kluisjes (De Loete) en alle douches blijven voorlopig gesloten. U dient thuis uw zwemkleding onder de gewone kleding aan te doen. Op een aangeduide plek hoeft u alleen de overkleding uit te trekken en in een tas op te bergen. Na het zwemmen kunt u zich weer omkleden in de aangewezen kleedhokjes of kleedruimte. Bij hoge nood kunt u toegang tot het toilet vragen aan een medewerker. Verlaat na het zwemmen de accommodatie via de routing naar de aangewezen uitgang.
Bezoekersaantallen
Om de veiligheid te waarborgen beperken we de bezoekersaantallen. We houden ons aan de regels die hiervoor zijn vastgesteld.

Abonnementhouders en 10 baden kaarten
Tijdens de duur van dit veiligheidsplan zijn alleen bezoekers welkom die een abonnement of 10 badenkaart voor het jaar 2020 hebben aangeschaft. Om onze bezoekers tegemoet te komen kunnen zij het gehele zwembadseizoen 2020 een abonnement aanschaffen voor de voorverkoopprijs van
€ 60 of een 10 badenkaart voor € 45.

Met het abonnement of 10 badenkaart kunt u dit seizoen deelnemen aan alle activiteiten in de reguliere tijdblokken. Zo hoeft u voor deelname aan aquafit of eventuele andere activiteiten niet extra te betalen. Dit is alleen anders bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld een zwem4daagse. Op dit moment is (nog) geen zwem4daagse voorzien.

Vierkante meters
Op basis van de richtlijnen van de brancheorganisatie WiZZ (Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) hebben we vastgesteld dat er in onze zwembaden maximaal 50 mensen in de leeftijd van 13 jaar en ouder tegelijk mogen zwemmen. In de tijdblokken voor recreatief zwemmen komen daar ook kinderen t/m 12 jaar bij, (ook kinderen zonder A-diploma, onder begeleiding). Het zwembadpersoneel bepaalt, o.a. op basis van de verspreiding over het gehele terrein, wanneer de maximumcapaciteit bij het recreatief zwemmen is bereikt. Medewerkers zien erop toe dat er niet meer dan 50 mensen tegelijk zwemmen. Tijdens het zwemmen en op ons gehele terrein geldt de regel van 1,5 meter afstand. Alleen de afstand tussen ouder/verzorger en het eigen kind kent geen beperking. In de tijdblokken voor banenzwemmen geldt dat er maximaal 50 mensen tegelijk aanwezig zijn en mogen zwemmen. Iedereen die in het bezit is van het A-diploma is welkom bij het banenzwemmen.

Kassa
Bij binnenkomst controleert een medewerker uw abonnement.

Abonnementen kunt u online kopen via https://www.vlisterbaden.nl/abonnement. Ook bij de kassa kunt u een abonnement of 10 badenkaart aanschaffen via pinbetaling, online aanschaf heeft echter onze voorkeur.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy