Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki
Szanowna/y/ Pani/e/,

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pana/i odczuciami.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

I. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
Required
II. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”).
III. Jak Pan/Pani ocenia: (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”. W przypadku, kiedy Pan/Pani nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę wybrać opcję „ND - Nie dotyczy”).
1
2
3
4
5
ND
1. Warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
2. Wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
3. Godziny otwarcia
4. Pracowników biblioteki
4a. Kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
4b. Kompetencje
4c. Dyspozycyjność
5. Zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
6. Zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
7. Zasoby elektroniczne (kompletność, aktualność baz danych, czasopism, książek, itp. w stosunku do oczekiwań)
8. Zasady wypożyczeń
8a. Czas realizacji zamówienia
8b. Dopuszczalna liczba egzemplarzy
8c. Dopuszczalny okres wypożyczeń
9. Usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
10. Wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekę
11. Ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
12. Witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
13. Możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
14. Możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
IV. Metryczka
Płeć:
Wiek:
Status użytkownika: (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms