Ankieta dotycząca losów absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku 2017
Drodzy Absolwenci!
W trosce o dobro następnych roczników młodzieży uczącej się w naszej szkole dyrekcja i nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów. W tym celu odwołujemy się do Waszych doświadczeń i prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.
Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękujemy!
Płeć *
Required
Jestem absolwentem / absolwentką ZSP nr 1 w Słupsku, *
Required
Rok ukończenia szkoły *
Your answer
Technikum nr 1 w zawodzie:
Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w zawodzie:
Dlaczego wybrał Pan(i) naukę w ZSP nr 1? *
(można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź)
Required
W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z efektów i warunków kształcenia w ZSP nr 1? *
Prosimy określić każdą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza- bardzo niezadowolony/a, natomiast 5- bardzo zadowolony/a
1
2
3
4
5
przydatność treści programowych przedmiotów ogólnych
przydatność treści programowych przedmiotów zawodowych
relacje uczeń – nauczyciel
wyposażenie pracowni zawodowych, sal lekcyjnych i sportowych
możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnego rodzaju kołach
możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, pedagoga i innych osób w sytuacjach stwarzających trudności dla ucznia
organizacja praktycznej nauki zawodu
merytoryczne przygotowanie nauczycieli
W jakim stopniu opanował Pan(i) podczas nauki w szkole niżej wymienione kompetencje? *
Prosimy określić każdą kompetencję w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza - bardzo słabo, 2, 3, 4, natomiast 5- bardzo dobrze
1
2
3
4
5
Umiejętności interpersonalne (zdolność pracy w grupie, inspirowanie innych do działania, angażowanie się we wspólne projekty)
Umiejętność pracy w warunkach stresu, szumu
Samodzielność pracy
Umiejętności analityczne (zdolności oceny sytuacji, podejścia do tematu z różnego punktu widzenia, szukania różnych perspektyw)
Umiejętność krytycznego myślenia
Umiejętność negocjacji
Umiejętności komunikacyjne (słuchanie, mówienie, pisanie)
Umiejętność przewodzenia grupie, umiejętności organizacyjne oraz podejmowania decyzji
Umiejętność planowania
Umiejętności informatyczne, techniczne, obsługi komputera
Znajomość języków obcych
Szeroka wiedza ogólna
Specjalistyczne umiejętności zawodowe
Umiejętność uczenia się/samokształcenia
Umiejętność samooceny
5. Po ukończeniu szkoły … *
(można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź)
Required
Jeśli nie pracujesz zgodnie z kierunkiem kształcenia w ZSP nr1, to jaka jest tego przyczyna? *
Required
Jeśli pozostaje Pan/i obecnie bez pracy, prosimy wskazać, co jest głównym powodem? *
Required
Uważam, że najprzydatniejszymi umiejętnościami na rynku pracy są: *
(można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź)
Required
Określ trafność następujących stwierdzeń *
(proszę zakreślić TAK lub NIE)
TAK
NIE
dzięki uzyskanemu wykształceniu w szkole średniej jestem dobrze przygotowana(y) do podjęcia dalszej nauki
dzięki zdobytym w szkole kwalifikacjom zawodowym jestem dobrze przygotowana(y) do podjęcia pracy
poza wykształceniem kierunkowym w szkole, uzyskałam(em) dobre przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia
czas spędzony w szkole, to okres przyjemny i dobrze wspominam panującą w niej atmosferę
sukcesy w dalszej nauce zawdzięczam wysokiemu poziomowi kształcenia w mojej szkole
szkoła zapewniła mi wszechstronną informację potrzebną do zaplanowania mojej przyszłości i pomogła w wyborze dalszej drogi życiowej
Dokonany przed laty wybór szkoły oceniam jako *
Wszystkim absolwentom w życiu zawodowym i osobistym życzymy sukcesów
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms