Vooraanmeldingsformulier
Wat fijn dat u het vertrouwen heeft in de Borchstee en uw kind wilt aanmelden! Met dit formulier zet u de aanmelding in gang. Dit is het vooraanmeldingsformulier. Als wij dit formulier hebben ontvangen, nemen we contact met u op voor een oriënterend gesprek (als we nog geen kennis hebben gemaakt). Mocht er al wel kennis zijn gemaakt, dan hoort u uiteraard ook van ons na het invullen van dit formulier.

De Wet op Passend Onderwijs heeft de aanmeldingsprocedure iets veranderd. Door het invullen van dit vooraanmeldingsformulier geeft u aan dat u van plan bent om uw kind bij ons op school aan te melden. Dit vooraanmeldingsformulier dient u minimaal 3 maanden voor de 4de verjaardag van uw kind in te leveren op school.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Gegevens van uw kind
Achternaam *
Voornamen *
Roepnaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Naam ouders *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
thuis of mobiel
Telefoonnummer
mobiel
E-mailadres *
Overige gegevens
Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal? *
Zo ja, welke?
Volgt uw kind het VVE-programma gedurende 4 dagdelen per week? *
Indien ja, reden van het volgen van dit programma?
Zijn er bijzonderheden te melden over de ontwikkeling van uw kind?
U kunt hierbij denken aan spraak- en of taalproblemen, gehoorproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen, enz.
Is er een advies voor onderzoek gegeven of heeft er reeds een onderzoek plaats gevonden door huisarts, kinderarts of specialist? *
Indien ja, graag kort toelichten.
Ik verklaar dit formulier naar volledige waarheid te hebben ingevuld. *
Required
Heeft u nog vragen neemt u gerust contact met ons op!
NB: Plaatsing op de lijst van vooraanmeldingen heeft geen rechtsgevolgen, de school heeft eveneens nog geen zorgplicht. Dit houdt in dat ouders hun kind moeten aanmelden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.

Indien uw e-mailadres wijzigt verzoeken wij dit door te geven via: info.deborchstee@demeent.nu
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PCPO de Meent. Report Abuse