SPHK Samojed Omplacering

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uppfödare / Ägare

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Godkännande

  Uppfödaren / Ägaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och att SKK's gällande grundregler och bekämpningsprogram följs. Även att SPHK's Rasklubb för Samojed rekommendationer följs.
  This is a required question
  This is a required question