Trivselenkät 2014 Hedeskolan årskurs 4-6

Det finns en lag som förbjuder att barn i skolan blir kränkta eller illa behandlade. Därför får alla elever en gång per läsår besvara denna enkät. På så sätt ska vi göra vår skola tryggare och säkrare för alla. Kryssa för det svar du tycker passar bäst! Tänk på att frågorna handlar om vad som har hänt i din skola denna termin.
Tack för att du svarar!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question